Artiklar i Milvus

roland.ylven5€telia.com       START

roland.ylven5€telia.com 

 

Rödhalsad gås  

Två observationer av rödhalsad gås på fyra dagar! Milvus 2016

 
Årta   Årtans förekomst i Kronobergs län 1978 - 2018  
Bergand  

Bergandens förekomst i Kronobergs län under perioden 1978 till 2017. Milvus 2018:4

 
Brunand   Brunandens förekomst i Kronobergs län. Milvus 2016:  
Alfågel   Alfågelns förekomst i Kronobergs län under perioden 1978 till 2018. Milvus 2019:1  
Salskrake   Salskrakens förekomst i Kronobergs län  
Storskrake  

Storskrakens förekomst i Kronobergs län 1978 till 2018. Milvus 2018

 
Småskrake  

Småskrakens förekomst i Kronobergs län under perioden 1978 till 2016. Milvus 2017:4

 
Rödbena  

Rödbenans förekomst i Kronoberg 1978 till 2004. Milvus 2005

 
Sparvuggla  

Sparvugglans häckning

 
Jorduggla   Jordugglans förekomst i Kronobergs län. Milvus 2006:2  
Jorduggla   Jordugglans förekomst i Kronobergs län 2005-2018  
Buskskvätta

 

 

Buskskvättan, en av de fåglar vars antal minskar och minskar.

Buskskvättorna blir allt färre.

 
Blåhake  

Blåhakarna vid Djurle våtmark. Milvus 2014

 
Flodsångare   Häckningsfynd av flodsångare och artens förekomst i Kronobergs län.  
Brandkronad kungsfagel   Är brandkronad kungsfågel förbisedd i vårt län? Milvus 2017:1  
Hämpling   Hämpling.

 
   

Intressanta artiklar på olika webbplatser

   
         
Fåglar i Växjö   Något omarbetad sammanställning gjord av Mats H och publicerad i Lommen

 
Jättabron        
         
Lappuggla   Life span, dispersal and age of nesting Great Grey Owls  pdf Solheim Stefansson

Lappuggla i Sverige pdf

   
Lommar        
Råka   Nils Kjellén