Fågelbilder från resan i Finland 29 juni till 13 juli 2011

roland.ylven5€telia.com                                        START

Inledning Resan dit Fåglar Helsingfors Österut  Siikalahti  Nära gränsen  Två myrar Mellersta Pyhä-Häkki Tammerfors Åbo med omnejd Resan hem

8 november 2011
 

 
 
    wsNvNB6    
29 juni. Fiskmås i sitt andra kalenderår (2K).      
         
29 juni. Tobisgrisslor som flyger undan för färjan.
       
         29 juni. Storskarvar som passerar helt nära färjan.
       29 juni. Storskarvar med kolonin i bakgrunden. Finlands skärgård.
       30 juni. Skrattmås på ett biltak i Helsingfors hamn.
       
         
         
30 juni. Orädd fisktärna ute på Sveaborg. Bilden tagen med zoom 85 mm.      
         
         
         
1 juli. Vitkindade gäss i parken vid Operahuset i Helsingfors.      
          På kvällen besökte jag fågeltornet vid Bredviken mellan Espo och Helsingfors. Här fanns en ägretthäger sedan några dagar. En trastsångare och mängder av änder och vadare rastade. En skådare berättade att ett par citronärla häckade i området men den visade sig tyvärr inte.
         
         
2 juli. Tofsvipa vid Lapinjärvi.      
         Skrattmås vid Saimaa kanal.
       
Trana nära Puromäki vid Joensuu.
 


Gök vid Änäkäinen
       
Grå flugsnappare unge vid Änäkäinen.
       


Storlom vid Reposuo nära Lieksa.
       

Större hackspett, Nokia
       
Fiskmås, NokiaSkäggdopping
Sothöna, unge


Dvärgmås, Pyhäjärvi

 

 
Gråhakedopping, Pyhäjärvi

 


Brun kärrhök, OtajärviGrå flugsnappare, OtajärviGråtrut, ÅboSilltrut, på taket vid hotellet i Åbo


StorskarvskoloniHavsörn
Kustlabb


Kustlabb