Resa i Finland 29 juni till 13 juli 2011

roland.ylven5€telia.com                                        START

Inledning Resan dit Fåglar Helsingfors Österut   Siikalahti  Nära gränsen   Två myrar Mellersta Pyhä-Häkki Tammerfors Åbo med omnejd Resan hem

17 september 2011
 

8 juli. I landskapet Mellersta Finland finns nationalparken Pyhä-Häkki som stod högt på önskelistan över platser att besöka. Vi kom dit på morgonen den 8 juli. Fint väder och en trevlig vandring på en 7-8 kilometer tog en bra bit av dagen.Som sagt, fint sommarväder med spegelblanka vatten. Den här bilden bör vara från Vuorilahti längs vägen till nationalparken.
 

Gammelskog i Pyhä-Häkki.


Björktrast intill parkeringsplatsen.

I nationalparken finns träd som bör passa olika ugglearter. För något år sedan fanns häckande lappuggla men vi såg ingen förstås.

Tallstubbe med bohål efter spillkråka som ju är parkens logotypfågel. Bohålet borde passa pärluggla.

Järpe som varnar kullen. Hon springer i en vid cirkel runt oss där vi står på stigen.
Vid ett par tillfällen far hon upp i en gran, kanske för att få bättre kontroll.

Trots flera möjligheter är den här bilden den enda som blev hyfsat skarp. Den är inte lätt att plåta "roadrunners" som den här.

Delar av skogen är påverkad av skogsbränder. Den nya skogen består nästan bara av tall.
Rester av rotvälta som lyft den stora stenen en gång i tiden.

Sluttning ner mot myrmarken i väster.Vandringsleden var väl markerad och spångad där det behövdes.
 
Myrstråk inne i naturskogen.

Ljungpipare i mossen på reservatets västra sida.

 


 I mosskanten varnade ett buskskvättepar.

 


En av buskskvättorna flygga ungar.
Den talldominerade skogen är en bra biotop för rödstjärt.


I samma biotop trivs också den grå flugsnapparen.

 

I nationalparken finns sjön Kotajärvi. Här hade vi paus.


Vit näckros.

En gluttsnäppa varnade på sitt typiskt envetna sätt men jag tror inte att vi var särskilt nära ungarna.


Granskogs norr om Kotajärvi.


Pärlemorfjäril.

En fotovänlig trädpiplärka satt intill spången genom kärret.


Frisk gran- och tallskog.