Tillbaka

Rovfåglar. Vi såg inte så många rovfågelarter, Havsörn, fjällvråk, tornfalk och stenfalk på svenska sidan.