Tillbaka

Andra dagen körde vi vägen från Vardö mot nordväst, ut till Persfjorden. Bara någon halvmil från Vardö finns Gröhögdmyra som är ett våtmarksområde med kärr och småsjöar. Myren är fågelskyddsområde med tillträdesförbud så skådandet sker bäst från ett vindskydd helt nära parkeringsplatsen. Avstånden till fåglarna är ganska stora så fototillfällena blir inte så många. Vi såg storlabb, kustlabb, jorduggla, smålom, sångsvan, bergand, fjällvråk, lappsparv och brushane. Dessutom spelade dvärgbeckasin lite sporadiskt.

 
 
 
 

Strax norr om Gröhögdmyra ligger Mellomvatnet, en sjö där vi såg storlom, större strandpipare och ljungpipare. 

 
 
 
 
 
 

 

 

Många stor- och småskrakar låg i havet men också en praktejder

 

 

Praktejder. Samma bild som ovan men kraftigt beskuren

 

 

Småskrake