Tillbaka

Väster om Komagvær finns ett lågfjällsområde som kan nås med bil. Vägen går in söder om Komagværstranda naturreservat och den 7 kilometer långa vägen är svårframkomlig med vattenfyllda gropar mest hela tiden. Vid vägens slut finns en parkering med information om området. Här finns en "fågelstig" med info-tavlor om fåglarna.

 

En roskarl sökte föda på vägen med sina vattenhålor.

Lågfjällsområdet med havet allra längst bort.


Ett myrspovspar fanns efter vägen.

 


Ängspiplärka


Sångsvanar

Vi gick en bit av fågelstigen och blev lite utskällda av en grönbena.


En kärrsnäppa uppträdde lite mer diskret.


Den fick en stund sällskap av en lappsparv.


Senare träffade vi på fler lappsparvar.

 

 


I en göl fanns smalnäbbad simsnäppa.
 

 


Ljungpipare

 


Fjällabb uppträdde lite oroligt, möjligen häckade de.


På tillbakavägen var myrspovarna försvunna men på samma plats fanns nu en orolig småspov.