Bilder på tordmule och sillgrissla från Bornholm och Christiansö

TILLBAKA

 


21 juni besökte vi Jons kapell, en klippa på Bornholms västra sida. I berget norr om klippan häckade både tordmule och sillgrissla.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
24 juni tog vi båten från Gudhjem till Christiansö. På en av öarna, Gräsö, häckar tordmule och sillgrissla och trafiken till och från ön är intensiv. Båten passerar nära ön och då fanns goda fototillfällen.
 
 
 
 
En liten studie i komposition. Bilden till höger är roterad för att skapa horisontella rektanglar av vattnet bakom tordmulen och stenblocken.

Den övre bilden är inte roterad, bara måttligt beskuren.