Fotografisk dagbok 2011

roland.ylven5€telia.com                                        START

     

30 mars. Det är intressant att bevittna lite aktion i naturen. Är sedan kameran med så blir det ännu bättre. Avståndet till havsörnen som attackeras av en fiskgjuse är kanske för stort men bilderna visar ändå en del av skeendet. Örnen är inte så gammal, troligen 3K. En vuxen havsörn hade nog inte uppträtt så skrajsen som den här örnen verkar vara. Det hela utspelades utanför badplatsen i Jät.

 
         
Vid Lidhemssjön jagade vårens första bruna kärrhök.
     
         
         
         
         
         
Isen på Jätfjorden börjar ge med sig! Nu kommer en härlig tid med marina arter av olika slag.

 

Några storskrakar landade i vaken närmast
Hökaudden (ovan).

     
         
         
27 mars. På söndagen valde vi att följa ejdersträcket ute på Sandhammaren under förmiddagen. Efter lunch drog vi oss hemåt via Brantevik och Kivik..

 

I hamnen i Brantevik fanns två linslusalfåglar,  en hanne och en hona.
       
         


Havsöringsfiskare vid Gislövshammar.
       
         
         
         
         
         
Ejdrar med tankern Margita i bakgrunden.        


Ejdrar med Bornholm i bakgrunden
 
       

Sträckande småskrakar.
       
         
         
Storskarvar.      
         
         
         
Den här svanen kom rakt över och det gick väldigt snabbt. Jag gissar att det var en mindre sångsvan men den får gå som obestämd sångsvan. Ser ju rätt kul ut i den här vinkeln.      
         
         

Tre morgonbilder från Hammar i närheten av Kåseberga. Vi bodde på B&B i Vinkille. Vi rekommenderar stället.

Läs mer här.
       
         
         

26
mars. Förmiddagen är vi vid bunkern väster om Kåseberga. När vi kom tillbaka till hamnen fanns två skärpiplärkor
 
       
         
         
         

 

23 mars. Dubbeltrast öster om Kubbö.
 

       
         

19 mars. Klart och fint väder på morgonen men senare mulnade det på. Som tur var åkte vi ut redan efter frukost och fick således njuta av vårsolen.

Vi besökte Sirköbron och hittade skäggdopping och vigg. Mest överraskande var dock en plog med bläsgäss (och några sädgäss) som passerade rakt över oss. Skärpan är tyvärr inte perfekt men de svarta fläckarna på buken syns ju bra.
         

16 mars. Dags för ett nytt besök vid fälten öster om Lidhemssjön. Den här gången hade lekstugan återgått till att vara en rastplats för fyrsiffriga antal gäss på väg mot häckningslokaler i norra Europa.
 
   Sedan något år är vägen avstängd för biltrafik vilket innebär en omväg via 27an och ner igen när vi vill räkna gässen som rastar. Gässen fattar att vägen inte är avstängd för gående.
   
         Sädgäss, grågäss och kanadagäss är talrikast. Men här finns också bläsgäss, på bilden två adulta fåglar med svartbandade magar. För några dagars sedan sågs spetsbergsgås och vitkindad gås men idag gick det inte att hitta dessa.
 
   
         
         
15 mars. En sävsparv har letat müssli på marken under fågelbordet. Det är ovanligt! Bilden är tagen genom glasrutan och då blir det aldrig riktigt bra.      
         
         

13 mars. Jätfjorden är förstås täckt av is men vid Aggåns mynning finns öppet vatten. En ung havsörn uppvaktades av en respektlös korp.
 
       
         
         
Vi åkte upp till Lidhemsområdet för att njuta av vårfåglarna. Men vid fälten öster om sjön fanns två grågäss! En av länets bästa rastplatser för gäss används nämligen för flyglekar! Finns det inte andra ställen där störningarna på fågellivet är mindre!      
         
         
         
12 mars. På eftermiddagen sträckte en ung havsörn över Esbjörnamåla mot nordost. Undrar om det inte är en 2K som har börjat ruggningen med den innersta handpennan?      
         
         
         
Jan och jag har besökt Getnö och gått ut till Stommare sund. Vid bron söder om Getnö, vid Vadviken fanns gräsand, storskrake, knipa och sångsvan.

Jan skrev en resumé om vår utflykt. Läs den här.
     
         
         
         
6 mars. Klart och fint väder. Minusgrader på natten men flera plusgrader framåt dagen. Underbart i lä på solsidan. En marsdag när den är som bäst!


För första gången på länge hittade jag nötkråka öster om Ingelstad efter nattens ugglerunda. Den väsnades först och kom sedan och satte sig inom synhåll.
Efter en kort stund flög den vidare samtidigt som solen gick upp, därav färgen.
     
         
         
         
       
         

Öster om Lidhemssjön rastade årets första sädgäss.
 
       
         
         
En stund senare kom ytterligare några gäss inflygande. Två var helt säkert sädgäss men jag undrar om inte två av dem är unga bläsgäss. Näbbfärgen pekar mot det.
         
Senare besökte jag Nisten, Boaryd och Kubbö. En sträckande kungsörn blev dagens klo i konkurrens med nötkråkan.


Sångsvanar.