Fotografisk dagbok 2011

roland.ylven5€telia.com                                        START

         


21 oktober. Pilgrimsfalk vid NärsholmenPilgrimsfalk

Vitkindade gässAlfågel


Kungsörn och kråkaBlodnäva


Närsholme

Närsholmens fyr


Mellan Lau och När
Södra Murgatan före gryningen.

 
20 oktober.

Lilla Karlsö
 

Djauvik


Djauvik


Vindkraftverk.


Vigg och brunänder i Inre Stockviken.


Vitkindade gäss vid Stockviken.

 

 


Grönfink vid Faluddens fyr.


Faludden.


Bläsänder vid Faludden
 

 

 


Fjällvråk


Nore på Sundret


BjörktrastÖrnvråk på Alvret


Vitkindade gäss.

 


Vindkraftverk


Kungsörnar norr om Hoburgen

 

 


Hallbjäns


Hoburgen


Hoburgsgubben med kråka på hjässan.


Sundre kyrka
Sundre kastal
 


Dubbeltrastar vid Muskmyr


Duvhök vid Muskmyr


Sundre kyrka


Vamlingbo

 
Visby ringmur i gryningen.
 


19
oktober.

Strandpromenaden i Visby
 
Hamnen i Visby
En av kyrkruinerna.
Södra Murgatan där vi bodde.
Visby innerstad.
Östergarn
Östergarnsholms fyr
Östergarnsholms fyr

Sjöorre
Ejder

Småskrake

Småskrake

Småskrake

Prutgäss

Havsörn


Kungsörn och kråkor
18 oktober.


Grågäss

Marken. Bilden togs av misstag då kameran hängde på axeln. Blev rätt bra tycker jag.Häger vid Paviken

 
17 oktober. Hamnen i Oskarshamn. Verkligen en färgstark industrimiljö.