Fotografisk dagbok 2012

roland.ylven5€telia.com                                        START 2012

         
30 augusti. Ringmärkningen gav idag årets första och kanske enda kärrsångare. Lägg märke till den korta näbben och de kontrastlösa klorna.    

         

26 augusti. Vi tog en kvällspromenad vid Lidhemssjöns södra del. Den lågt stående solen av ett säreget ljus. Bilden är tagen med min Nokia.
   Ringmärkning söder om Högnalöv. Kul arter idag. Grönsångare är en mycket ovanlig i fångsten och göktyta är alltid kul att märka.

En gröngöling höll till i området.
 
   
         
 
         
   
På hemvägen besökte jag södra Lidhemssjön. Där rastade fen brushannar.
   
25 augusti.
Idag har jag målat Stugan i Uråsa. På väg hem genom Uråsa by tog jag lite bilder på en flock pilfinkar men där fanns också några gråsparvar. Det är en av få återstående platser med gråsparv ute på ren landsbygd. I städerna finns de men sällan ute på landet som förr.
 
   Söder om Lidhemssjön jagade två blå kärrhökar. Jag fick inte några bilder på honan men hannen kom lite närmre men det är fortfarande alldeles för långt bort för att bli bra. Men bilderna visar att det är en 2K hanne med några kvarsittande pennor från den första ungfågeldräkten. Den mörka vingspetsen får formen av en kil
p g a den kvarsittande handpennan. Kan felaktigt ge en känsla av stäpphök. Intressant ju!
   

   


23 augusti. Typisk bild i augusti, ringduvor över en ekbacke med mogen stråsäd i förgrunden.
 
       

 Sensommar söder om Högnalöv
   


22 augusti. Fotografera flygande ladusvalor är inte lätt. Den här är ju hyfsat skarp men hamnade delvis utanför bildytan.
   
   
Lite lättare med två stadiga tranor!
   
   

Ännu ett typiskt augustimotiv! Unga törnskator i torrträd på ett hygge.
       
   
         
19 augusti. En timmes skådning vid Lidhemssjön gav sju olika rovfågelarter! Kul.

Lärkfalk i sjöns södra del (bilden kraftigt delförstorad).
 
         

         
Sparvhök. Autofokus Al servo fungerade bra.  
         

         
   
         
         
Fiskgjuse som slår mot fisk, dock utan att lyckas.  
         
   
         
   
Adult glada med växande ving- och stjärtpennor. Buken är rödbrun.
 
       

         
18 augusti. Vi har varit vid torpet i Söderåkra och som vanligt gick vi ut till Örarevets spets. Den här vackra växten fanns här och där i den hårt betade marken. Någon som vet vad den heter?  
         
9 och 16 augusti. Ringmärkningssäsongen är som vanligt i full gång. Hittills har jag märkt över 80 törnsångare så det går riktigt bra. Som vanligt är det törnsångaren som är målart nummer ett.

Ruggningen hos de gamla fåglarna är intressant. Den här fågeln har gjort sig av med samtliga gamla vingpennor men några armpennor är inte färdiga än. Om fyra-fem dagar är de nog fullvuxna och då återstår för fågeln att lagra fett och sedan starta flyttningen till Afrika.
 
         
Den här törnsångaren är också färdig snart men två av de gamla armpennorna finns kvar. Troligen byts inte dem förrän i vinter. Företeelsen kallas avbruten ruggning och förekommer regelbundet hos törnsångare.  
         
Irisfärgen varierar hos olika åldrar och kön. Den här törnsångaren har tydlig rostbrun yttre del på iris vilket bör peka mot hanne och minst två år gammal.  

         
Den här törnsångaren har en gråoliv irisfärg. Den är klart ljusare än årsungarnas irisfärg men avsaknaden av rostbrun ton tyder på ettårig hanne eller hona av okänd ålder. Kontroller av tidigare märkta fåglar med känd ålder kan visa om dessa påståenden stämmer. Eller är det bara fråga om individuella skillnader?  


10 - 12
augusti. Vi har varit bjudna till Eriks föräldrar i Bohuslän. På lördagen gjorde vi en rundtur till Tanum, Grebbestad och Fjällbacka.
 
   
         
         
Erik gör i ordning sin härliga båt för en tur på fjorden. Tyvärr verkade det finnas något fel på tändningen så den 6-cylindriga motorn gick inte som den skulle. Havet är inte att leka med så utflykten fick skjutas upp till ett annat tillfälle.  
         
         
En vinbärsfuks höll till intill hällristningarna  
         
   
         
   
         
         
Vid ett kafé i Värnamo hoppades man kunna hålla borta kajorna med en uvatrapp, Det gick inte så bra!  
         


9
augusti. Den här ståtliga liljan blommar vid Lillstugan i Uråsa.
 


Vid Lidhemsssjön rastar så här års vadare men de är svårskådade eftersom avstånden oftast är stora. I sjöns sydligaste ände finns dock några gyttjesträngar där man kan se fåglarna bättre (men inte jättebra). Tofsvipa och en större strandpipare.
 
   6 augusti.
Vi har inte några bra ställen för att se rastande vadare. Enda undantaget är väl egentligen Lidhemssjön men det är ju endast en liten rännil som hamnar där jämfört med kusternas grunda vikar. Hittills är det bara tofsviporna som är talrika vid Lidhemssjön. Uppåt 600 ex rastar där nu. I södra delen av sjön fanns idag en större strandpipare och en ljungpipare, i norr en skogssnäppa. Men det är bara att fortsätta letandet.
 
   4
augusti. Den här tjusiga spindel jagade med hjälp av sitt nät hemma på verandan. Flera byten fastnade och togs om hand av spindeln.
 
       1 augusti.
Fiskmås som har hittat en härlig fiskmåltid inne i Hökaviken.