Danmark 23 - 28 juni 2019

roland.ylven5€telia.com       START

23 juni. Köge

 

 

Vordingborg

 

 

Gåsatornet i Vordingborg

 

 

Sankt Hansfirande i Vordingborg

 

 

24 juni. Utflykt till Knuts hoved, en lång udde väster om Vordingborg

 

 

Sånglärka

 

 

 

Tistelfjäril

 

 

Backsvalekoloni i en erosionkant vid stranden

 

 

25 juni. Nestved

26 juni. Möns klint

 

 

 

 

Två rörhöneungar fanns i en damm

Fågeltornet på Ny orde enge

 

 

Hussvalor häckade på fågeltornet

 

 

27 juni. Idag är det födelsedagsfirande. Vi började med Vordingborg

 

 

28 juni. Dags för hemresa