Gluttsnäppa

Foto Roland Ylvén Urshult      roland.ylven5€telia.com       START

Gluttsnäppa

Gluttsnäppa

Gluttsnäppa

Gluttsnäppa

Gluttsnäppa

Gluttsnäppa, kärrsnäppa, kustsnäppa och större strandpipare