Fågelbilder

Foto Roland Ylvén Urshult      roland.ylven5€telia.com       START


Svanar Gäss Simänder Dykänder

Hönsfåglar

Lommar Doppingar Oceanf. Skarvar Storkar Hägrar Örnar Kärrhökar
Mindre
sångsvan

Sångsvan

Knölsvan

Prutgås

Vitkindad gås

Rödhalsad gås

Kanadagås

Sädgås

Tundra
sädgås

Spetsbergs
gås

Bläsgås

Fjällgås

Grågås

 

Gravand

Rostand

Kricka

Amerikansk
kricka

Årta

Gräsand

Skedand

Snatterand

Bläsand

Stjärtand 

Mandarinand 

Brunand

Vigg

Bergand

Rödhuvad
dykand

Knipa

Islands
knipa

Strömand

Ejder

Praktejder

Alfågel

Sjöorre

Svärta

Storskrake

Småskrake

Salskrake

Kamskrake

Orre

Tjäder

Järpe

Fjällripa

Dalripa

Rapphöna

Fasan

Storlom

Smålom

Svartnäbbad
islom

Vitnäbbad
islom

Svarthake
dopping

Gråhake
dopping

Skägg
dopping

Små
dopping

Tjocknäbbad dopping

Stormfågel

Havssula

Gulnäbbad
lira

Storskarv

Toppskarv

Vit stork Silkeshäger

Ägretthäger

Gråhäger

Kohäger

Kungsörn

Havsörn

Fiskgjuse

Röd glada

Brunglada

Blå kärrhök

Ängshök

Stäpphök

Brun kärrhök

Vråkar

Hökar

Falkar

Sumphöns

Brokiga

Calidris

Vadare

Spovar

Beckasin

Labbar

Måsar

Tärnor

Alkor

Duvor

Bivråk

Fjällvråk

Ormvråk

Örnvråk

Sparvhök

Duvhök

Lärkfalk

Tornfalk

Aftonfalk

Stenfalk

Pilgrimsfalk

Jaktfalk

Sothöna

Rörhöna

Vattenrall

 

Tranor

Trana

Strandskata

Roskarl

Mindre
strandpipare

Större
strandpipare

Fjällpipare

Ljungpipare

Kustpipare

Smalnäbbad
simsnäppa

Skärfläcka

Tofsvipa

Styltlöpare

 

Skärsnäppa

Kärrsnäppa

Spovsnäppa

Sandlöpare

Småsnäppa

Mosnäppa

Kustsnäppa

Tuvsnäppa

 

Brushane

Skogssnäppa

Grönbena

Rödbena

Svartsnäppa

Gluttsnäppa

Drillsnäppa

Rödspov

Myrspov

Småspov

Storspov

Morkulla

Enkel
beckasin

Storlabb

Fjällabb

Kustlabb

Dvärgmås

Skrattmås

Fiskmås

Tretåig mås

Silltrut

Gråtrut

Medelhavs
trut

Havstrut

Vittrut

Skräntärna

Fisktärna

Silvertärna

Rosentärna

Kentsk tärna

Småtärna

Svarttärna

 

Lunnefågel

Tordmule

Sillgrissla

Spetsbergs
grissla

Tobis
grissla

Turkduva

Ringduva

Skogsduva

 

Gök

Gök

Ugglor

Seglare

Hackspett

Lärkor

Svalor

Piplärkor

Ärlor

Järnsparv

Trastar

Små trast

Sångare

Sångare Sångare

Hornuggla

Jorduggla

Pärluggla

Sparvuggla

Hökuggla

Kattuggla

Slaguggla

Lappuggla

Berguv

Fjälluggla

 

Tornseglare

 

Praktfåglar

Kungsfiskare

Härfågel

Tretåig
hackspett

Mindre
hackspett

Större
hackspett

Spillkråka

Gråspett

Gröngöling

Göktyta

Sånglärka

Trädlärka

Berglärka

Lagerlärka

Ladusvala

Hussvala

Backsvala

Trädpip

Rödstrupig

Ängspip

Skärpip

Kanarie
piplärka

 

 

Forsärla

Sädesärla

Gulärla

Gärdsmyg

Strömstare

 

Sidensvans

Järnsparv

Sibirisk
järnsparv

Ringtrast

Koltrast

Björktrast

Taltrast

Dubbeltrast

Rödvinge

Svarthalsad
trast

Näktergal

Rubin
näktergal

Blåhake

Rödstjärt

Svart
rödstjärt

Stenskvätta

Buskskvätta

Svarthakad
buskskvätta

Blåstjärt

Rödhake

Gräshopp
sångare

Flodsångare

Sävsångare

Kärrsångare

Rörsångare

Fältsångare

Trastsångare

Härmsångare

 

Törnsångare

Ärtsångare

Svarthätta

Trädgårds-
sångare

Höksångare

Ökensångare

 

Lövsångare

Gransångare

Grönsångare

kungsfågel
sångare

Kungsfågel

 

Flugsn.

Mesar

Nötväcka

Törnskat.

Kråkor

Sparvfink

Finkar Siskor Korsnäbbar

Sparvar

Grå flugsnappare

Svartvit flugsnappare

Halsbands-
flugsnappare

Mindre flugsnappare

Talltita

Entita

Tofsmes

Svartmes

Blåmes

Talgoxe

Stjärtmes

Pungmes

Skäggmes

Nötväcka

 

Trädkryp.

Trädkrypare

 

Trädgårds
trädkrypare

Törnskata

Varfågel

 

 

 

Stare

 

Nötkråka

Nötskrika

Lavskrika

Korp

Råka

Kråka

Kaja

Skata

Gråsparv
Pilfink
Bergfink

Bofink

Azorisk
bofink

Madeira
bofink

Blåfink

Stenknäck

Grönfink

Kanarie
siska

Grönsiska

Steglits

Gråsiska

Snösiska

Hämpling

Vinter-
hämpling

 

Azorisk
domherre

Domherre

Rosenfink

Tallbit

Större
korsnäbb

Mindre
korsnäbb

Bändel
korsnäbb

Snösparv

Lappsparv

Sävsparv

Videsparv

Gulsparv

Ortolan
sparv

Kornsparv