Fåglar fångade för ringmärkning

Tillbaka
 

Artikel om törnsångare

Sävsparv Rödstrupig
piplärka
Flodsångare

 

Gräshoppsångare
     
 

Gräshoppångare

 

Gräshoppångare

 
     
 

Gräshoppångare

 

Gräshoppångare

 
     
 

Gräshoppångare

 

Gräshoppångare

 Fältsångare
     
         
     
         
       
  Fältsångare      
         
         
         
Trastsångare
     
 

Trastsångare

 

Trastsångare

 
       
 

Trastsångare

 

 

 
Rödstjärt Göktyta
     
 

Rödstjärt

 

Göktyta

 
Blåhake
     
 

Blåhake

 

Blåhake

 
       
 

Blåhake

     
         
Järnsparv