Fågelbokstips

Deltagare våren 2019

Kryssade arter våren 2019

Vårens övningsuppgifter
Lektion 1
Lektion 2
Lektion 3
Lektion 4
Lektion 5

  Fågelkursen 
Då är fågelkursen slut för den här terminen. 
Du kan läsa om utflykterna här.

 

Fågelbok på nätet Naturegate  

Fågelläten från hela världen

Tips om kikare och appar, läs mer här!

borgehed€telia.com


Observationer i Svenska landskap


Dagens observationer i Tingsryds kommun

Några av kursdeltagarna har börjat använda Artportalen. 
Tips för att komma igång finns här.

Fågelbok på nätet
Naturegate
 

Skriv ut tom krysslista
Krysslista

Karta över Sverige 
klicka här

Hur använder man kartan?
Klicka här  

 


Träff 1, 27 mars 2019.

Idag drar vi igång studiecirkeln om våra fåglar i Tingsryds kommun. Vi är åtta personer som träffas hemma hos Jan. Det blir en dryg timmes introduktion om praktiska detaljer om kursen och en kort genom gång av kikare, fågelböcker, hemsida mm. Efter kaffet kör vi ut ett par timmar till naturreservatet Hackekvarn några km utanför Urshult, där Mörrumsån avvattnar Åsnen. En gammal kulturby där naturen är väldigt vacker med gammal ek- och bokskog. Området blev naturreservat 2017 och det sträcker sig ett par km söder ut längs Havbältans östra strand. Vi går den nya markerade slingan ut till Hackekvarns näs. Norr om ädellövskogen breder Åsnen ut sig mot Bosund.

Fågellivet går på sparlåga idag. Bara 6 grader varmt och ett disigt väder. De fåglar som ses redovisas i tabellen nedan. Arter noterade vid Dagens träff:

 

Grågås 1

Gräsand

Knipa ngr

Storskrake 2

Skäggdopping ca 20

Storskarv ca 20

Gråhäger 1

Trana hörd

Gråtrut 1

Havstrut 2

Ringduva 1

Större hackspett 2

Rödhake 1 sjungande

Taltrast 1 sjungande

Kungsfågel ngr

Blåmes ngr

Talgoxe ngr

Nötskrika 2

Skata

Kaja

Kråka

Stare sjungande

Grönsiska 1 överflygande

Sävsparv 4

Rödvingetrast 6

 

Summa 24 arter

 

 

Träff 2, 10.4 2019

Morgonen är kall och frost täcker marken. Vi träffas vid Tingsås kyrka kl. 8.00 för gemensam färd till Djurle myr och Lidhemssjön. Framme vid Bansjöns fågeltorn kan vi konstatera att en av Växjöcirklarna ärdär före oss så det blir att vända om. Det gör inte så mycket för is täcker denna morgon Djurle träsk. Vi styr kosan till Lidhemssjöns fågeltorn. Här spanar vi och fryser en del i snålblåsten. Snöflingor i luften! Vi ser en del fågel i sjön, om än inga mängder. Vi noterar bl.a. Skrattmås ca 400, Kricka 8, Gräsand ngr, Skäggdopping, Sångsvan 2, grågäss ca 30, kanadagäss ca 50, fiskgjuse 1, glada 2, ormvråk 1, tornfalk 1. Vi tycker oss behöva lite värme så vi går banvallen mot söder. Spanar ut över de vida åkrarna, går runt lövdungen vid kvarnen och spanar i Ageåns utflöde.

På vägen hem kom en grann blåhökshanne flygande lågt över vägen. Årets första! När jag släppt av mina passagerare och var på väg hem kom en flock på ca 50 storskarvar sträckande över Tingsryds centrum.

Fåglar noterade 10.4

Sångsvan

Grågås

Kanadagås

Kricka

Gräsand

Knipa

Storskrake

Skäggdopping

Storskarv

Gråhäger

Röd glada

Blå kärrhök

Ormvråk

Fiskgjuse

Tornfalk

Trana

Tofsvipa

Enkelbeckasin

Skogssnäppa

Skrattmås

Fiskmås

Gråtrut

Ringduva

Större hackspett

Sånglärka

Sädesärla

Gärdsmyg

Rödhake

Koltrast

Björktrast

Taltrast

Rödvingetrast

Entita

Blåmes

Talgoxe

Nötväcka

Skata

Kaja

Kråka

Korp

Stare

Bofink

Grönsiska

 

Summa: 43 arter

 

Träff 3, tisdagen den 23.4 2019

Den 23.4 bar det av till Siggaboda naturskog, ett naturreservat i gränslandet trelänsröset någon mil söder om Ryd. Naturreservatet ligger precis utanför Tingsryds kommun, i Älmhults kommun. Från att ha varit ett litet domänreservat utvidgades det ordentligt under 1990-talet till ett vanligt naturreservat av Länsstyrelsen. När stormen Gundrun drog fram 2005 föll många av de höga och grova granarna. Åren efter skördade granbarkborrarna det som fanns kvar. Enligt naturvårdsprenciper skulle inte de fallna granarna upparbetas vilket gjorde barkborreangreppen särskilt kraftiga. Reservatet blev oframkomligt till för ett par år sedan då vandringsstigar åter röjdes upp. På sina ställen med hjälp av sprängmedel!

Vi går en av slingorna. Det blir över stock, under stock, över stenar, under stenar! En jobbig promenad, men spännande att ha varit här. Vi har äntligen vädret på vår sida. Fåglar sjunger, även om det inte blir så många arter. Men rödhakesång och koltrastsång från torrakor är också mycket fint.

På hemvägen stannade vi till vid Norraryd och gick ut till myren som Länsstyrelsen låtit fräsas under vintern. Vattnet här hade börjat sjunka undan, men ännu fanns ett antal tofsvipor här som nog kommer att häcka. Nere vid stranden låg sydvinden på så Hönshyltefjordens fåglar var svårskådade.

Fåglar noterade 23.4

Gräsand

Knipa

Grågås

Orre 2 honor

Skäggdopping

Tofsvipa

Drillsnäppa 1

Skogssnäppa 1

Fiskmås

Gråtrut

Ringduva

Större hackspett

Sädesärla

Gärdsmyg

Järnsparv

Rödhake

Björktrast

Taltrast

Lövsångare

Kungsfågel

Tofsmes

Blåmes

Talgoxe

Nötväcka

Kråka

Korp

Stare

Bofink

 

Summa: 28 arter

 

 

 

Träffen nr 4 som var torsdagen den 9.5 2019

Vi samlades vid södra kajen i Urshult kl. 8.00. Vi var sex personer som mötte upp. Carins var i Alaska och Gunilla hade fått förhinder. Vi satte oss i bilarna och körde upp mot Husebymaden, strax norr om Grimslöv. Vägen dit gick över Vemboö där äppel- och plommonodlingarna nu börjat stå i vacker blomning. Vi körde förbi Nationalpark Åsnens huvudentré Sunnabron, eller som vi sagt tidigare Norra Sirköbron. Vid Vrankunge svängde vi mot Torne och snart var vi vid Skatelövsfjordens åkermarker. Många (ett par hundra) grågäss stod på åkrarna och tranor stod på flera ställen. Efter Skatelövs kyrka svängde vi mot Huseby och strax kunde vi följa vägvisaren till fågeltornet. Från parkeringen tog vi stigen genom betesmarken där de i vinter gallrat och gjort området riktigt fint. Vädret har jag inte nämnt, men som tidigare på våra utflykter har vi inte riktigt vädergudarna med oss. Det är mulet och ett lätt regn råder. I tornet kan vi ta både lä och regnskydd av det lilla taksprånget som finns. Men vad gör vädret när Husebymaden har rätt stora vattenspeglar och sjuder av fågelliv. Husebymaden kan man kalla en riktig fågelsjö med många fågelarter. Vi studerar änder, doppingar, svanar och många andra fåglar under någon timma. Efter godaste kaffe går vi en tur öster om tornet, längs fågelskyddsområdet. Vacker ädellövskog, fina betesmarker. Promenaden värmde oss och väl tillbaks till bilarna kör vi hemåt efter en diskussion om kursens sista träff näst nästa vecka.

Fåglar noterade 9.5 vid och i närheten av Husebymaden:

Sångsvan på bo

Grågås ca 200 i Skatelöv

Kanadagås ca 10

Bläsand, ca 10

Kricka ca 5

Gräsand

Årta 1 hane

Skedand ca 15

Vigg 4 Sirkön

Knipa några

Storskrake ca 10

Smådopping 1

Skäggdopping

Storskarv ca 15

Gråhäger 1

Brun kärrhök 1 hane

Fiskgjuse 1

Sothöna 1

Trana ca 35

Strandskata 1 Urshultsviken

Tofsvipa

Enkelbeckasin 2

Grönbena 1

Skrattmås många på bo

Fiskmås

Gråtrut

Skogsduva 1 Vrankunge

Ringduva 50 Vrankunge

Ladusvala 2

Koltrast

Björktrast

Taltrast

Ärtsångare

Svarthätta

Grönsångare

Lövsångare

Svartvitflugsnappare

Blåmes

Talgoxe

Nötväcka

Nötskrika

Skata

Kaja

Kråka

Korp

Stare

Bofink

Grönfink

 

 

Ni kanske inte hann att notera alla dessa arter, men ni kan ju nu i efterhand gå in i era böcker och läsa om de arter ni känner er osäkra på.

 

Träff 5, onsdagen den 22.5

Så var det dags för vårens sista kurstillfälle. Vi samlade ihop oss och kom till Förkärla kyrka på utsatt tid. Här mötte oss Kent, vår kursmedlem och för dagen vägvisare i Blekinge land. Härifrån körde vi en liten grusväg några km till Voms gård och vek där ner till Vombåsa naturreservat som vi nådde på ett par minuter. Vi parkerade i värsta snöväder (aspfrön) och mötte betande kor på andra sidan stängslet. I vackraste beteshage med gles ekskog gick vi en liten runda. Stannade och spanade en stund över ostligaste viken ut mot havet. Här fanns en hel del änder kvar, rödbenor spelade och en fiskgjuse kom och parkerade på kikarvänligt avstånd i en al. Små (ca 200)/flock) av vitkindade gäss börjar dra förbi. Efter absolut nödvändigt kaffe går vi strandpromenaden åter och stannar vid fågeltornet. Solen gassar och ute i dammen ser vi skedänder, sothöns, glada och fiskgjuse. Det är dock sträcket av vitkindade gäss som blir magnifikt. Flock efter flock dyker upp från NV och passerar i en smal korridor nästan rakt över oss. Rätt många flockar upplever vi som flera km långa och gåsbanden innehåller säkert flera tusen gäss. Hur många? Tyvärr räknade vi inte, men jag gissar på åtminstone 20 000 vitkindade gäss 9.30 – 11.00.Tänkte att det finns väl några andra skådare i Blekinge eller på Öland som räknar. När jag kollar på artportalen efteråt verkar det inte vara några som gjort det. Vi får i vilket fall ett par trevliga timmar här vid naturreservatet i Vambåsa. Hit kommer vi säkert att åka fler gånger!

Vi kör mot inlandet och hamnar hos Kents granne som byggt några små fina kräftdammar och ett lusthus intill. Här kommer grillen igång och Kent får visa sina fina grillkunskaper. Äkta Blekingekorv bjuds det på och vi blir alla mätta och goda. Carina som just är hemkommen från Alaska visar lite av hennes bilder på datorn. Många fina bilder. Kanske kan vi få se det på storbild på någon av fågelklubbens inneträffar i höst.

Själv får jag två fina fågelmuggar från Naturbokhandeln i Stenåsa. Tofsvipa och rödhake som motiv. Nu blir det säkert extra gott kaffe framöver!

Så skiljs vi i ett soligt och varmt försommarväder. Vi pratar om en fortsättning i höst.

Fåglar noterade 22.5:

Kndölsvan, 2

Grågås, ca 100

Kanadagås, 4

Vitkindad gås, ca 20 000

Gravand, 2

Kricka, 4

Gräsand, c 10

Skedand, ca 10

Vigg, 2

Knipa

Storskrake

Fasan, 2

Gråhäger, 1

Röd glada, 1

Ormvråk, 4

Fiskgjuse 1

Sothöna, 4

Trana

Tofsvipa

Rödbena, 1

Skrattmås

Fiskmås

Gråtrut

Fisk/silvertärna 15

Ringduva

Gök

Göktyta, 1

Gröngöling, 1

Större hackspett, 1

Sånglärka, 2

Ladusvala

Hussvala

Trädpiplärka

Sädesärla

Rödhake

Gärdsmyg

Rödstjärt

Koltrast

Björktrast

Taltrast

Trädgårdssångare

Svarthätta

Grönsångare

Lövsångare

Svartvit flugsnappare

Talgoxe

Blåmes

Nötväcka

Nötskrika

Skata

Kaja

Kråka

Stare

Bofink

Grönfink

Sävsparv

Summa 56 arter

 

 

Träff 1

27.3
Uppstart hos Jan Borgehed, Smöramåla, Urshult. Utflykt till Hackekvarn.

 

Träff 2

10.4
Vi besöker Djurle myr och Djurle träsk strax väster om Uråsa. Ett flackt odlingslandskap med en liten fågelsjö med fågeltorn. Parkering invid vägen till Jät.
Samling: Tingsryds kyrka kl. 8.00

 

Träff 3

24.4 Siggaboda naturskog. En vilt litet naturreservat söder ut om Ryd invid Blekingegränsen. Förutom gammal granskog och dess fåglar är trakten känd för vandrande lodjur.
Samling: Södra kajen i Urshult, kl. 8.00

 

Träff 4

9.5 (ändrat datum)
Dagens utflykt går till Husebymaden i Grimslöv
Samling: Södra kajen i Urshult kl. 8.00

 

Träff 5

22.5
Vi besöker idag delar av Åsnens nationalpark. Vid Toftåsa myr finner vi norrlandsteräng och ute på fjordarna finns storlom och fiskgjuse. Vägen ut, från Ålshult är kanske kommunens vackraste där den ringlar ut på en rullstensås med Åsnens vatten på båda sidor.
Samling: Södra kajen i Urshult, kl. 8.00

Bestämmer vi oss för en sjätte gång längre fram har Gunilla lovat visa ingemanslandet mellan Småland och Blekinge längs Bräkneån. Det återkommer vi till.