Kosteröarna 6 - 13 juni 2021

roland.ylven5€telia.com       START

 

Vi har avnjutit en vecka på Kosteröarna. Det har varit en ny upplevelse, där hade vi aldrig varit tidigare.

 

Man kommer dit med Västkusttrafikens båtar

 

Ekenäs på Sydkoster. Där bodde vi på Solkoster i en liten med helt OK lägenhet.

 

 

Karta över Kosteröarna

 

Vid Nedre Kile finns en grund havsvik med en del fågel. I vassen till höger sjöng rörsångare.

 

 

Orkideer blommade rikligt

 

Makaonfjäril

 

En gångbro gjorde det lätt att komma till naturreservatet Nästången.

 

Östra sidan av Nästången

 

Kustbevakningens båt på besök.

 

Hamnen vid Kyrkosund på Sydkosters södra del.

 

Storskarv

 

Karg natur

 

Väster om ön finns det inte några träd, bara nakna klippor.

 

Havstrut

 

Fisktärna

 

Storlom, kanske något oväntad med senare såg vi tre exemplar till.

 

Mindre guldvinge

 

 

Fyrarna på Nordkoster sedda från Valfjäll

 

Ruggande ejderhanne

 

Ejdrar

 

Fiskmås

 

Några bilder från Nordkoster

 

Småskrake

 

Storlommar

 

Ängspiplärka

 

Strandskata, rödbena och fiskmås vid Nedre Kile på Sydkoster

 

Vitkindad gås såg vi några tiotal av på olika ställen

 

Kostersundet

 

Ett smalt sund skiljer de bägge öarna åt

 

Långagärde

 

Vettenet på Nordkosters insida

 

En härlig vy mot väster