Fjällvandring i Sarekområdet 1967

Foto Roland Ylvén Urshult      roland.ylven5€telia.com       START

1967 vandrade jag tillsammans med en kompis i Sareks södra delar.