Lektion 1 handlar om 

  • Ugglor

  • Beckasiner

  • Trastar

  • Några ytterligare tättingar

Vid den här utflykten kommer vi förhoppningsvis få höra och se några arter i de här artgrupperna. Använd fälthandboken för att artbestämma fåglarna på bilderna här nedanför. Studera bilderna, jämför och fundera på vilka karaktärer som skiljer arterna åt? Gör egna enkla skisser med pilar och anteckningar. Scrolla nedåt för att komma till nästa artgrupp.

Vi börjar med ugglorna. I kommunen finns fem häckande ugglearter. Dessutom har tre arter setts. Artbestäm bildfåglarna och lyssna på ljuden


Start PUV

 

Lyssna på dessa ljudinspelningar

sparvuggla

kattuggla

pärluggla

hornuggla

berguv

 
     
     

Kattuggla

 

Sparvuggla

 

Pärluggla

 

Hornuggla

     

Berguv

 

 

Lappuggla

 

 

Jorduggla

 

 

Hökuggla

 

Vi har fyra beckasinfåglar som ju hör till vadarna. Titta i boken och fundera på de två avbildade fåglarna. Vilka kan de övriga arterna vara?

Beckasinfåglar          

Tyvärr jag saknar bild men låter som studsande  pingpongbollar

   

Tyvärr jag saknar bild men den är minst!

morkulla

dubbelbeckasin

 

enkelbeckasin

 

dvärgbeckasin

 

Trastsången kan vara ganska intensiv vid månadsskiftet mars/april. Lyssna på de olika arternas sång.

Egentliga trastar  
Sång   Sång

Taltrast

 

Dubbeltrast

Sång  

Rödvingetrast

 

Björktrast

Sång  

Koltrast

 

 

Ringtrast

 

     
     
Och så några till!    
 

rödhake

 

 

järnsparv

 

     
   

gärdsmyg