Senioruniversitetet
Växjö

Fågelbokstips


Hej 
(29 november 2017)

I och med dagens utflykt har de fem fågelkurserna gått i mål för den här terminen. Tack allihop för alla trevliga utflykter. Från starten i augusti med sol och sensommar har vi följt hur årstiden bit för bit förändrats med allt lägre temperaturer och allt längre nätter. Fåglarna vi såg i början på hösten har dragit mot sydligare trakter medan andra har kommit till oss från nordliga områden.

De fem grupperna har vardera hamnat på runt sjuttio observerade fågelarter. Sammanlagt har vi sett 98 arter. Bland godbitarna kan nämnas ägretthäger, blå kärrhök, fjällvråk, torn- och stenfalk, salskrake, brushane och större korsnäbb. För att inte nämna jaktfalken vid Sjöby ängar!

I vår hälsar vi fåglarna tillbaka och säger adjö till strömstarar, varfåglar och andra arter som återvänder mot nordliga landskap. Den 6 december 08.00 kan man anmäla sig till vårens kurser. Vi hälsar alla välkomna. 

Roland och Ola 

Kalender hösten 2017

 

Tips om kikare och appar, läs mer här!


Två boktips

             

Lästips

Artikel i DN om vikten av 
att veta namnen på våra växter, djur och fåglar
Klicka här

roland.ylven5€telia.com  
0702504147   

ola.bondesson€tele2.se
0706284876   


Observationer i Svenska landskap


Dagens observationer i Växjö kommun

Några av kursdeltagarna har börjat använda Artportalen. 
Tips för att komma igång finns här.

 

 

Lektion 1

Lektion 2

Lektion 3

Lektion 4

Lektion 5

Lektion 6

 

Läs rapporter om utflykterna

14 november

31 oktober

10 oktober

26 september

12 september

22 augusti

  15 november

25 oktober

11 oktober

27 september

6 september

23 augusti

  21 november

7 november

24 oktober

3 oktober

19 september

29 augusti

  29 november

15 november

25 oktober

4 oktober

13 september

30 augusti

  28 november

14 november

31 oktober

3 oktober

26 september

5 september

                 

Övningsuppgifter

Kalender hösten 2017

Deltagare hösten 2017

Dessa arter har vi sett!
Kryssade arter hösten 2017

Skriv ut tom krysslista
Krysslista

Växjöfåglar
Fåglar i Växjö kn (VFK)

Skåda fåglar
Introduktion till att se på fåglar (pdf)

Fågelgrupper (pdf)

Fåglarnas fysiologi (pdf)

Fågelbok på nätet
Naturegate
 

Platser vi besökt
Kartor

Karta över Sverige 
klicka här

Hur använder man kartan?
Klicka här  

Här finns bilder och texter från tidigare kurser

Våren 2015

Hösten 2015

Våren 2016

Hösten 2016

Våren 2017

 

 

 

 

 

6. Bergundasjöarna (7 november 2017)

Vi ska besöka Södra och Norra Bergundasjöarna i Växjö. Delar av sjöarna tillhör Bokhultets naturreservat (se länsstyrelsens broschyr här). I sjöarna finns goda chanser att se de flesta doppingarna, måsfåglarna, sim- och dykänderna.

Under Lektion 6 finns fågelbilder att träna på. Studera bilderna och försök artbestämma fåglarna med hjälp av fågelboken.

Samling som vanligt klockan 07.30 på parkeringen vid vattentornet på Teleborg eller på parkeringen vid Sundet i Bokhultets naturreservat en kvart senare. Promenaden blir väl ett par kilometer. Lättgånget.

         

    

 

5. Osaby (22 oktober 2017)

Söder om Växjö på Vederslövsjöns östra sida ligger Osaby. Här finns betade ängar, stormskadad skog, lövskog med hassel och sjöstränder. Vi ska förhoppningsvis kunna studera trastar, finkar, kråkfåglar och några andra sent flyttande tättingar. Kanske får vi se nötkråkor, förr var Osaby ett säkert ställe för arten. Här borde vi också få se gröngöling och någon av de andra hackspettarna.

Under Lektion 5 finns fågelbilder att träna på. Studera bilderna och försök artbestämma fåglarna med hjälp av fågelboken.

Samling som vanligt klockan 07.30 på parkeringen vid vattentornet på Teleborg eller på parkeringen vid Osaby en kvart senare. Promenaden blir väl ett par kilometer. Lättgånget.

 

 

 

4. Skatelöv i Alvesta kommun (4 oktober 2017)

Helgeå som är en del av Mörrumsån vattensystem passerar sjön Salen, rinner förbi Huseby och mynnar i Åsnen. Här i Skatelövs socken finns vidsträckta jordbruksmarker som lockar rastande gäss, rovfåglar och många andra fågelarter. Under länken Lektion 4 finns bilder att studera inför kursträffen. 

Husebymaden är en tidigare jordbruksmark som återställts till våtmarksområde. Naturreservatet med sitt fågeltorn invigdes av kungen för drygt tjugo år sedan och är ett omtyckt besöksmål för fågelintresserade. Här finns mer info om Husebymaden.

Vi förflyttar oss några kilometer västerut. Från vägen intill det gamla bränneriet väster om folkhögskolan i Grimslöv har man utsikt över stora öppna marker av samma typ som Djurle myr i Jät och Uråsa.

Vårt besök i Skatelöv går sedan vidare till Sjöby ängar som ligger på Skatelövsfjordens västra sida. Här finns ett fågeltorn och grunda stränder som erbjuder våtmarksarter goda rastbetingelser.

Samling som vanligt klockan 07.30 på parkeringen vid Vattentornet på Teleborg eller klockan 08.00 på parkeringen vid Husebymadens naturreservat, infarten är skyltad uppe vid grimslövsvägen.

   

 

 

3. "Gåtahultsskogen" mellan Ingelstad och Åryd (20170919)

Nu är det dags för barrskogar öster om Växjö mellan Ingelstad och Åryd. I området har vi chansen att möta hackspettar, skogshöns och barrskogens mesar. Korsnäbbar har det funnits gott om i höst. Sparvuggla och duvhök är också möjliga. 

Under länken Lektion 3 finns bilder att studera inför kursträffen. Fåglarnas läten är också bra att kunna. Lite överkurs kanske men de allra flesta observationer man gör sker med hjälp av fåglarnas läten. Lyssna gärna på hur de låter med hjälp av Naturegate eller en CD-skiva. Webbplatsen fageln.se kan också användas.

Samling som vanligt klockan 07.30 på parkeringen vid Vattentornet på Teleborg eller vid gamla vårdcentralen nära kyrkan i Ingelstad en kvart senare, se kartan. 

       

 

 

2. Djurle myr, Djurle våtmark och Barnsjön (20170903)

Andra kurstillfället handlar om tättingar, den artrikaste gruppen fåglar. I september finns de flesta arterna ännu kvar hos oss även om en del redan har gett sig av för ta sig till avlägsna övervintringsområden. Dessutom har några arter med nordligt ursprung nått oss på sin flyttning söderut. Hit hör blåhake, rödstrupig piplärka, lappsparv och varfågel. 

Under länken Lektion 2 finns bilder att studera inför kursträffen. Fåglarnas läten är också bra att kunna. Lite överkurs kanske men de allra flesta observationer man gör av dessa tättingar sker med hjälp av deras läten. Lyssna gärna på hur de låter med hjälp av Naturegate eller en CD-skiva. Webbplatsen fageln.se kan också användas

Samlingen är klockan 07.30 på parkeringen vid Vattentornet på Teleborg eller vid idrottsplatsen i Uråsa. Vi ska gå ner till fågeltornen vid Djurle våtmark och Barnsjön. Här på fält och i busk- och vassområden finns chanser att höra och se tättingar av olika arter. Under Lektion 2 finns drygt fyrtio fågelarter att träna på. Vi bör absolut få se några av dem på utflykten.

Promenaden kommer gå i vått gräs och grenverk så ta på skor och klädsel som tål väta.

             

 

 

1. Lidhemssjöns norra del (20170729)

Första kurstillfället handlar om vadare. Under sensommaren och hösten sträcker stora antal vadare från norr mot atlantkusterna i västra Europa och Afrika. De allra flesta rastar längs kusterna men en litet antal hamnar också i sydsveriges inland. I Växjötrakten är Djurle våtmark och Lidhemssjön med sina grunda stränder de bästa platserna för att se på rastande vadare.

Vi träffas vid vattentornet på Teleborg för samåkning till Lidhemssjön. Ni som vill kan köra direkt till parkeringen vid fågeltornet, se kartorna. Vi kommer dit kl 9.30. Ta på er skor och kläder för naturvistelse och för en ca två kilometer lång promenad. Ungefär vid halvtid är det fikadags. Vi avslutar det hela omkring 12.30.

Under länken lektion 1 till vänster finns några uppgifter som ska lösas med hjälp av en fågelbok eller webbplatsen Naturegate som är en finsk sida med texter, läten och bilder.

Till vänster finns också fyra pdf-filer som du bör läsa och studera vid lämpligt tillfälle. En av dessa berättar om vilka fåglar som setts i Växjö kommun. De övriga visar hur fågelskådning kan gå till, hur fåglarna grupperas och hur en fågel är "konstruerad". Det är viktigt att kunna namnen på de olika fjädergrupperna.

                 

 

Höstens sista kursutflykt (29 november 2017)  

Dagen bjöd på i stort sett skapligt väder. Man har besökt de bägge bergundasjöarna samt Örsled vid Bergkvara. Gråhäger, gråtrut och havstrut, storskarv, knipa och gräsand har setts. Storskrakshannarna har fått sin tjusiga rosabrunvita häckningsdräkt. Det gällde däremot inte den ena av två salskrakshannar som sågs tillsammans med sex honfärgade individer.

Två strömstarar fanns vid Örsled. Spillkråka och större hackspett noterades. Höstens stora förekomst av gråsiskor går inte att undvika, ej heller idag.

 

Senhöst (28 november 2017)  

Tre månader efter kursstarten i augusti har vi nu nått senhösten. Dagen bjöd på gråväder med regn till och från men en kort stund trängde solen fram i molntäcket. Ljuset skapade en vacker bild med solbelysta hägrar på stenarna vid Sundet. Längre ut på Norra Bergundasjön fanns storskrakar, storskarvar, svarta och vita havstrutar och gråtrutar. I norr skymtades en ung knölsvan och gräsänder skrattade åt något, svårt att veta vad. 


Gråhäger. Foto Thomas Hedrén

 

 


Gråhäger. Foto Thomas Hedrén

Vid Bergunda kanal underhöll gråsiskor helt nära och ute på sjön fanns en skäggdopping. En adult havsörn tog en sväng över skrakarna ute i sjön. 


Gråsiska. Foto Thomas Hedrén

 

Strömstaren vid Örsled upptäcktes nästan omedelbart. Kul med sådana fåglar! Vid Sundet, där vi fikade, visade sig både grön- och gråsiskor.

Dagens utflykt avslutades i Södra Bergundasjöns östra del vid Petersburg. Här fanns fyra salskrakar, honfärgade. Hösten fågelkurs avslutades av en kråka som spanade på oss från en talltopp intill.

 

 

Gråsiskedagen (21 november 2017)

 Det började redan vid Sundet. Först några grönsiskor sedan kom gråsiskorna. De fullkomligt förföljde oss under resterande del av dagen. Man såg genast att det var mindre med fågel i sjöarna än för en vecka sedan. Fortfarande dock kvar en del storskrake och ganska mycket hägrar och storskarvar. Vi scannade först av Norra Bergundasjön. Ganska gott om måsfågel, gråtrutar och minst 2 havstrutar och så en flock med gråsiskor som flög över. Vid Södra Bergundasjön fortsatte det. En ganska stor flock landade i alarna strax intill oss och började mumsa på alkottarna. I sjön något mer storskrake och lite knipor.

 Dags för Bergunda kanal. Nu var bommen stängd och grusningen av vägen förmodligen klar. Underligt nog har man inte lagt något grus nere på vändplanen vid sjön. Därifrån kunde vi spana in en ung knölsvan och lite jagande storskrakar i sjöns sydvästhörn. Plus den obligatoriska flocken med gråsiskor som drog förbi. Vid Örsled så var det återigen två strömstarar som visade upp sig. Fantastiskt hur de smälter in när de vänder bort det vita bröstet. Det här blev enda lokalen där vi inte observerade gråsiska. Fikat intogs vid Sundet och där fick vi sällskap av gråhäger, storskrake, storskarv, en knattrande gärdsmyg och på slutänden en ringduva. Gråsiskorna behöver jag inte nämna.

 Vid Petersburg var det ganska lugnt på sjön men här kom vi i verklig närkontakt med gråsiskorna. En stor flock på minst 250 fåglar slog till i alarna alldeles intill oss. De var helt uppslukade av att rensa alkottarna och kom allt längre ner på träden. Till slut satt de på bara några meters håll alldeles framför våra ögon. När de satt så lågt kunde man verkligen studera dem och se färgerna som man förlorar när de sitter högre upp. En spillkråka hördes från Sallhagsudden. En flock med sädgäss kom från väster och försvann bakom skogen åt sydost. Vi fortsatte bortåt längs cykelvägen mot Sjöanäs. Precis där stigen mot Sallhagsudden sticker iväg så flög en större korsnäbb över ivrigt lockande. På utsiktspunkten bortanför udden så upptäckte Håkan en flygande spillkråka. Den landade ute på udden och lät oss höra sitt ”regnläte” upprepade gånger.

 Strax före båtbryggan i Sjöanäsviken hörde vi först några kungsfåglar. Sedan kom några flygande och en landade en kort stund i en hög grantopp. Snart kom de dock tillbaks och vi kunde iaktta hur de fladdrade runt och födosökte högt däruppe nära granens topp. Samtidigt hördes smattret från stjärtmesar och efter en stund kunde vi observera 5–6 fåglar i björkarna en liten bit bort. Vid båtbryggan knattrade en gärdsmyg och givetvis en stor flock med gråsiskor. Även här var de närgångna och klängde i alarna alldeles framför våra ögon. En skäggdopping kom simmandes strax utanför vassen. Rask gåsmarsch tillbaks till bilarna. Ett stopp gav ännu en överflygande större korsnäbb samt dagens sista art, ”gräsklipparen” björktrast.

 Det blev en fin förvinterdag. Gråmulet men helt vindstilla. Temperaturen började på -4 på morgonen och när vi slutade hade den stigit till -3. En klart positiv kurva alltså. Grupp C:s sista exkursion för hösten gav 30 arter.

 

Senhöst vid Bergundasjöarna (15 november 2017)

I dag blev det tvärtom. En mulen och grå morgon förbyttes i ljusnande dager och en del solglimtar i molntäcket. I dag var det också ganska fritt fram på Söderleden och vi var nere vid Sundet 07.50. Där stod en mindre skara och väntade på vår lite större skara. Gärdsmygen var på plats även i dag när vi steg ur bilarna. I dag låg också skrakarna närmre bron vid Sundet och bjöd på fin uppvisning. Liksom i går också gott om gråhägrar. En ringduva kom flygande över oss, börjar att bli sent för dessa. En flock småfågel blev större för att sedan krympa och blev till slut bergfink. Nere vid Norra Bergundasjön kunde vi se samma arter som igår – storskarv, skäggdopping, havstrut, gråtrut och fiskmås. Gårdagens unga knölsvan var dock försvunnen och det var mindre med storskrakar än i går.  


Gråhäger, gräsand och storskrake. Foto Bengt Elmquist

 Vid Bergunda kanal kunde vi få bättre vyer av skäggdoppingar och på lite avstånd knipor. På väg ut mot utsiktsplatsen passerade en havsörn snabbt över oss. Min förhoppning att kunna studera den lite bättre nere vid sjön grusades dock. Dags för Örsled och Bergkvaraforsen. Där visade de två strömstararna upp sig på ett föredömligt sätt. Framförallt en av fåglarna var mycket samarbetsvillig och dök flitigt på ganska nära håll ibland. En överflygande grågås kunde också noteras. Fikat denna dag intogs vid grillplatsen vid Sundet då vi var alldeles för många för att få plats nere vid Petersburg.  


Strömstare. Foto Bengt Elmquist

 Efter fikat tog vi dock sikte på torpet med det ryskklingande namnet. I viken utanför var det ganska lugnt men vi kunde i bakgrunden höra spottande nötväckor, grönfinkar och en flock stjärtmesar. De senare kunde vi stifta bekantskap med lite längre fram längs cykelvägen tillsammans med entita. Även tofsmes hördes och en korp flög över. Vid Sjöanäsviken var det lugnt. På avstånd borta vid Jonsboda såg vi en del storskrake och i vassen på andra sidan en knipa, inte den salskrake som jag hade förhoppningar om. Dagens sista art blev några nötskrikor som skränade från skogen när vi kommit tillbaks till bilarna och till slut kom även en av dem flygande så att vi fick se den. Totalt noterade vi 31 arter.

Ola

 

Färre fåglar för var gång (15 november 2017)    

Lite varmare idag men det märks på fåglarna att hösten så smått är på väg mot vinter. Idag for en liten flock sidensvansar snabbt förbi. Nötväckor sysslade med sina förberedelser och några entitor visade sig fint. Vid herrgården fanns domherrar, pilfinkar och en gråsparv. Längre norrut såg vi tre ormvråkar som strax senare följdes av en solbelyst adult, vacker havsörn, 


Ormvråk. Foto RY

Större hackspett och gröngöling sågs längs skogsvägen i norr. Gråsiskor hördes och skymtades men vi fick inget tillfälle att titta närmre på dem. En rödhake gladde oss med en härlig sångstund som gav löfte om en kommande vår. Men lite felprogrammerad var den väl ändå? Ingen nötkråka idag men korp, kaja, kråka, skata och nötskrika hamnade på dagens artlista.

 

Vintermorgon vid Bergundasjöarna (14 november 2017)  

 Precis som förra tisdagen var det frost på bilrutan och minus fyra. Efter att ha skickat iväg grupp E till Osaby så tog vi sikte på samlingsplats 2 nere vid Sundet. Söderleden var helt igenproppad och vi fick åka ner till stan och sedan Södra Järnvägsgatan bort till Sundet. Det tog givetvis sin tid och vi var inte framme till den väntande delen av gruppen förrän strax efter åtta. En gärdsmyg knattrade från strandkanten när vi steg ur bilarna. Likt en brun liten mus svirrade den bort över vattenytan och försvann bakom udden. Solsken på morgonen förbyttes snart i en gråmulen dager och vi förstod att den förestående nederbörden inte var så långt borta. Vi gick över till Norra Bergundasjön och spanade ut. Där fanns tyvärr inte lika mycket fågel som i lördags. Det var dock ett tusental storskrakar som höll igång tillsammans med storskarvar och skäggdoppingar. Mycket hägrar virvlade runt i luftrummet och ute vid stenarna där storskarvarna stod tätt packade trängdes också 2 gamla havstrutar.

  Vi gick över till Södra Bergundasjön som den här dagen var mer fågeltom. Här fanns dock en del storskrake, flera hägrar och så gräsänderna. Nästa mål blev Bergunda kanal där man håller på att lägga nytt grus på vägen. Tyvärr har man också plockat väck det stora buskaget vid dämmet från N Bergundasjön, kungsfiskarens favoritställe. Vi kunde inte upptäcka något nytt i sjön men vi fick bättre obsar på knipor och skäggdoppingar. En ung gråtrut flög över våra huvuden och försvann i riktning mot Örsled dit vi också siktade. Här var målarten strömstare och det stod 2 ex på stenar ute i forsen. Alltid lika fascinerande att titta på dessa knixande svartvita dunbollar.

 Här inträffade dagens märkligaste händelse. Vi gick uppe på bron för att titta på fåglarna. Förvisso gick vi på fel sida av vägen med ryggen åt bilen som kom bakom oss, en mörkblå BMW. Från andra hållet kom en vit bil som saktade in en bra bit framför oss. Den mörkblå BMW:n smög upp bakom oss och tutade. Vi gick alla på en lång rad på det gångutrymme som finns på bron. Ändå var föraren tvungen att markera och passerade så nära oss att när han körde förbi mig så träffade backspegeln min armbåge. Förvisso var det inte i någon hög fart men mycket märkligt. Den mötande bilen stod långt framför oss och de hade kunnat mötts utan problem på bron mitt för oss och ändå haft god marginal till varandra och till oss. Nu trampade föraren på gasen och stack iväg utan att kolla upp hur det hade gått. Föraren i den vita bilen gled upp jämte oss och frågade vad vi tittade på och kommenterade BMW:n med orden. ”Han hade flera meter tillgodo på mittlinjen”.

 Detta var långt från fåglarna och nu började snön fnyka i luften. Fikat lockade och vi tog sikte på Petersburg. Här hade isen lagt sig mellan fastlandet och Sallö så de tilltänkta salskrakarna frös inne. Det blev en blöt fika utan några fågelobsar. En lössläppt hund kom upp till oss under fikat och var inte alls med på de två hundmattarnas uppfodrande ”Kom hit”, utan svansade runt oss och tiggde. En förbispringande löpare tittade med förundran på oss där vi satt och fikade i det tilltagande snöblandade regnet. Här bestämde vi oss för att bryta då sikten gått ner under 100 m. Totalt noterade vi 23 arter denna gråmulna dag.

 

 

Vinter i luften (14 november 2017)  

Rejält kallt i gryningen och is på rutorna och frost på marken. Men grå moln gled in från väster och sedan kom, precis när fikapausen togs, ett kallt obehagligt regn. Fåglarna var ganska vinterdämpade och en flock björktrastar drog snabbt förbi på väg söderut. Senare tog några storskrakar samma väg. I träden letade andra fåglar mat, nötväcka, trädkrypare, blåmes, större hackspett och gröngöling. Några domherrar visade sig medan ormvråk, korp och kaja flög förbi. 

En nötkråka landade under tystnad i en tallkrona och när en skata landade i samma krona var den plötsligt försvunnen. Ingen såg hur det gick till! Gulsparvar och nötskrika syntes och stjärtmesar hördes från snårskogen längs vägen. På avstånd glidflög en sparvhök längre och längre bortåt. 


Pilfink. Foto Thomas Hedrén

Tillbaka vid gården såg vi en blandflock med grön- och gråsiska, svåra att skilja åt i det dåliga ljuset. I november blir alla siskor siluettsvarta. I buskarna vid staketet satt pilfinkarna och tittade på oss medan vi tittade på dem.

Roland

 

 

Magisk morgon vid Osaby (7 november 2017)

 Termometern pekar på minus 2 som sjunker till minus 4 när vi kommit ut ur stan. Helt vindstilla, en klarblå himmel. Visserligen lite dimstråk här och där längs vägen. November kan inte bli bättre än så här. Morgonen börjar med en sparvhök som snabbt ilar förbi oss när vi samlats framme vid kartan över Osaby. När vi går ner över Hemängen är marken vitt frostnupen. Vid skogsbrynet stannar vi och lyssnar – nötväcka, blåmes, talgoxe, gråsiska är ganska snabbt avklarade. Det tar lite längre innan vi hör kjycket från den första större hackspetten. Håkan upptäcker en flock med grönsiskor en liten bit bort, först i några björkar sedan i en al klänger de upp och ner. En spillkråka klyyyar och en gröngöling hånskrattar rått åt oss. En gärdsmyg sjunger en ofullständig sång vid flera tillfällen. Från skogen hörs först en talltita täähha och sedan pipen från stjärtmesar blandat med deras smattrande läte. Efter en stund kommer några fram så att vi får se dem.

 Det blir Sjöslingan i dag. När vi kommer fram till stenhällen med den fina utsikten lyfter en flock med storskrakar som legat still och väntar på att dimman skall lätta över sjön. Det gör den också när vi väl kommit ut på hällen. Ganska snabbt ser vi hur sjön plötsligt framträder med sina öar och skär ur dimman, naturmagi! Borta vid Galgberget ser vi hur skrakflocken jagar fram över sjön på avstånd, annars är det tomt på fågel i sjön. Den ligger dock fortfarande som en spegel framför våra fötter. Lite längre fram är det dags för bokskog och då är det också dags för berg- och bofinkar. De lyfter från marken när vi kommer och sätter sig på lite håll i träden. Bofinkens ”fink” hörs tillsammans med bergfinkens leksakstrumpet.

När vi kommer ut på Hemängen igen ser jag en fågel lyfta från ett buskage och flyga bort från oss. Tyvärr vänder den endast baken till oss och när den försvinner borta över skogskanten är jag inte säker på arttillhörigheten. Det kunde ha varit en varfågel men säker blev jag inte. Bortflyende fåglar bakifrån tillhör kategorin frustrerande obsar. När vi packat upp fikat så kommer det först 2 grågäss överflygande och sedan en flock med stjärtmesar som snabbt flyger förbi uppe i trädtopparna. De stannar dock till lite så att man hinner få en glimt av dem. Fortfarande klarblå himmel och så förblev det hela dagen. De större järnsparvarna drar med jämna mellanrum över oss, ritandes sina vita streck på den blå, blå bakgrunden, på sin väg mot Stockholm från Köpenhamn och andra stora knutpunkter.


Nötkråka. Foto Bengt Elmquist

Efter fikat så tar vi slingan in i Ekhagen. Några nötskrikor skränar åt oss och så kommer en av dem flygande. Eller vänta, det är inte en nötskrika. Det är en nötkråka och den sätter sig fint i toppen på en av ekarna. Bengt hinner med att få några bilder på den. Perfekt ljus och den flyttar sig en bit bort för att sedan fortsätta bort över skogen. Strax efter kommer det en ny flock med stjärtmesar. De är mer svårfotograferade då de snabbt byter position i träden. När vi avslutningsvis promenerar tillbaks genom allén på stora vägen lyfter en fågel från ett av träden vid vägkanten. Den flyger ut över åkern bort till skogsbrynet. Den här gången går det att bestämma den även bakifrån, en spillkråka. Slutpunkt på exkursionen blir en knallröd domherre i träden borta vid själva säteriet. Sammanlagt noterade vi 31 arter.  

Ola

 

Senhöst vid Osaby (31 oktober 2017)

 Egentligen kan man prata om den första vinterdagen. Minusgrader på morgonen och en bilruta att skrapa. Dock det finaste vädret på hela hösten med ett svagt solsken och vindstilla. Härligt! Vi var en liten och behändig grupp som tog sikte på Osaby. Vid vattentornet blev det endast exkursionsledaren som hörde en rödvingetrast när vi hoppade in i bilarna. Dagens enda!

 Osaby naturreservat är lättillgängligt med sina många promenadstigar. Vi valde den slinga Roland föreslagit och redan när vi steg ur bilarna på parkeringen möttes vi av de första domherrarna. En typisk fågelart för det sena oktober. Hemängen är alltid vacker, även så här på senhösten, fast väldigt fågeltom. I skogskanten kunde vi höra och titta på talgoxe och blåmes. En gärdsmyg knattrade försiktigt. Dagens första gråsiskor flög över. En stor flock björktrastar störtade förbi. Vemodigt läte från grönsiska kunde höras liksom bergfinkens leksakstrumpet.

 Längs grusvägen kunde vi i tur och ordning höra gröngöling, större hackspett och spillkråka. En ormvråk flög förbi på väg mot sydligare nejder, kanske? Vid vägkorset kom två större korsnäbbar överflygande. Våtmarken på norra sidan om vägen bjöd på en flock med gulsparvar där vi kunde lyssna på deras torra kontaktläten. I början på ekhagen hördes stjärtmesar smattra, men det var nog bara exkursionsledaren som lyckades uppfatta detta. De hördes även längre fram men även då på långt håll, inte samarbetsvilliga.

 När vi kom in i skogen igen efter ekhagen så lyfte en mellanstor, brunaktig fågel från marken. Den satt alldeles bortom en stor ek och när den lyft försvann den bakom eken och blev inte synlig igen. Den lilla korta stund jag såg fågeln så kändes det mest som en morkulla. Den förblir dock ett av fågelskådningens många olösta fall!

 Framme i säteriets trädgård möts vi igen av flera domherrar. När vi satt oss att fika vid borden kommer dagens överraskning. Höstens första sidensvansar slår sirrrande till i ett av träden. Det är en liten flock på knappt tio individer men det härliga sirrande lätet hörs. De försvinner dock snabbt vidare mot söder. Lika snabbt som morgonen och förmiddagen blivit till lunchtid. Totalt noterade vi 26 olika fågelarter.

Ola

 

Härligt väder och tillmötesgående rovfåglar (31 oktober 2017)  

På morgonen fick bilisterna skrapa rutorna på bilen. Det var ett par minusgrader som under förmiddagen steg till sju plusgrader. Ingen vind att tala om och en sol som åtminstone ibland värmde ryggtavlan när vi spanade efter intressanta fåglar. Ljuset gladde dagens fotografer så här finns många bilder att glädjas av.


Gröngöling. Foto Bengt Elmquist

En gröngöling hälsade oss välkomna till det gamla bränneriet och på fälten betade tusentals gäss- De flesta är grågäss men också vitkindade, bläs- och sädgäss. Senare på dagen kunde vi notera fågelkursens första kanadagäss vid Husebymaden. Några stjärtmesar sökte föda i björkslyet och några björktrastar sågs bra.


Gråsiska. Foto Bengt Elmquist

 


Ormvråk. Foto Bengt Elmquist

 

Vid återvinningsstationen vid Grimslöv har man bra ljus och bra sikt över fälten med Hölmö i bakgrunden. Tofsvipor och ormvråk sågs bra, likaså fyra gråsiskor som sökte föda i björkridån intill. Entita, blåmes och talgoxe sågs på samma ställe. En ensam sångsvan flög förbi, vände och visade sig fint igen. Några korpar höll till på ett fält.


Fjällvråk. Foto Bengt Elmquist

 


Fjällvråk. Foto Thomas Hedrén

Vid Sjöby ängar var det fikadags men först hann vi avnjuta en adult havsörn som satt i grantopp på en ö ute i fjorden. På stenarna satt ett gäng fiskmåsar. Längre ut låg en större flock med vigg samtidigt som några storskrakar flög förbi. En häger passerade också förbi.

 


Blå kärrhök. Foto Thomas Hedrén

 


Blå kärrhök. Foto Thomas Hedrén

 


Blå kärrhök. Foto Bengt Elmquist

 


Blå kärrhök. Foto Thomas Hedrén

 

Dagens utflykt avslutades vid Husebymaden. Vattenytorna var fortfarande istäckta så flockarna med krickor och bläsänder flög runt ett par varv utan att kunna landa. Tre fjällvråkar jagade vid maden, likaså två unga blå kärrhökar. En havsörn, störst av våra fåglar flög förbi medan en gärdsmyg, nästan minst av alla, knattrade bakom tornet. Kanske är mångfalden av fåglar en förklaring till att vi gillar att skåda!

Roland

 

 

Gäss och rovfåglar (25 oktober 2017)  

Väderprognoserna för dagens exkursion såg inte så givande ut. Kanske var det därför som vi blev lilla skaran på den fjärde exkursionen för grupp D. Det regnade dock inte när vi samlades vilket kändes skönt efter nattens skvalande. Regnet höll sig borta ända tills det att vi satte oss och fika uppe i Husebymadens fågeltorn. Det var också ljumt ute och nästan vindstilla. Ganska så behagligt med andra ord.

Vi började med spaning ut över åkrarna vid Bränneriet. Mycket gäss kom upp från sin nattlega ute i Skatelövsfjorden. Främst var det grågäss men även en del sädgäss hördes och vi hittade också några vitkindade gäss. Gott om trastar och gråsiskor i luften. Vi flyttade bort till Föreningslokalen för att kunna titta lite närmre på gässen. Mest grågäss även här men också väldigt många vitkindade gäss. Där sprang också en del tofsvipor och en stor flock med starar lyfte och landade. Från träden bredvid oss hördes steglits och vi kunde också lokalisera ett tiotal av dessa vackert tecknade fåglar. En av dagens höjdpunkter. En sjungande svartmes och en sjungande gärdsmyg blev ett något oväntat inslag.

Fågeltornet på Sjöy ängar var nästa mål. På vägen dit stannade vi till vid en flock med måsar, mest skrattmås men också en hel del fiskmåsar och en ung gråtrut. Framför måsarna sprang det flera tofsvipor och bland måsarna en flock med starar. Bredvid måsarna hittade jag en ensam liten vadare, en kvardröjande brushona. Bakom måsarna en stor flock med grågäss och bland dessa två sångsvanar. Nere vid Sjöby var det ganska lugnt. En ung havstrut på stenarna utanför, några knipor i viken vid Tärningsö och borta vid Slättö en flock med vigg. Lite regnstänk i luften fick oss att tänka på fika.

Fikat intog vi uppe i tornet vid Husebymaden. Där kunde vi krypa in under taket och slippa undan regnet som nu hade tilltagit i styrka. En flock med enkelbeckasiner fångade vårt intresse och plötsligt kom det ytterligare tre flygandes rakt mot oss. De passerade så nära över våra huvuden att vi kunde urskilja de långa näbbarna. Det var gott om krickor ute på maden och till slut fick vi också se de två unga blå kärrhökarna jaga lågt över marken. Vid ett tillfälle så slog den ena fågeln en liten vattensork, förmodligen. Den satte sig väl synligt och åt på den med en vacker spegelbild i vattnet nedanför. Fågelgodis i tubkikaren!

Sammanlagt plockade vi ihop 42 olika fågelarter även om rovfåglarna inte var på humör denna dag.

 

 

Grått och lite regn (25 oktober 2017)  

Väderprognosen var väl inte så lovande men vi slapp regn de två första timmarna vid besöket på Osaby. En flock gråsiskor visade sig fint i strandskogen och senare hittade vi också grönsiskor. En gärdsmyg sjöng.  Spillkråka, gröngöling och större hackspett hördes och sågs. En ormvråk spanade från en torrt träd samtidigt som några tiotal rödvingetrastar flög förbi.

Vid fältet längs allén sågs fem arter kråkfåglar men också stare, rödvingetrast, bofink och bergfink. I en ask kalasade några domherrar och vid gården tjattrade både pilfinkar och gråsparvar. Dagen avslutades med ett par överflygande björktrastar.

 

Gäss och flera rovfåglar idag (24 oktober 2017)  

Vid första stoppet vid bränneriet i Grimslöv var det ganska lugnt men två trädkrypare överraskade och en gärdsmyg visade sig helt nära. Några rödvingetrastar och björktrastar sågs på lite för långt håll och en ung fjällvråk satte sig i en grantopp efter att ha ryttlat över fält vid Hölmö. Vi såg och hörde gäss på avstånd och från obsplatsen vid Föreningsgården i Grimslöv kunde vi se grågås, sädgås, vitkindad gås och bläsgås.Starar, tofsvipor och två sångsvanar höll till på samma fält som gässen. I björkarna intill hängde en liten grupp gråsiskor. Två entitor skymtades helt kort.

På fält vid Sjöby fanns flera tiotal skrattmåsar och en del fiskmåsar. Fikadags blev det vid Sjöby ängar men vi avbröts av ännu en fjällvråk och en samtidigt passerande havsörn. En ormvråk flög förbi och sparvhök sågs på långt håll. Dagens utflykt avslutades vid Husebymaden där två honfärgade blå kärrhökar jagade. En havsörn passerade och skapade nog lite oro bland krickorna ute i maden. Där fanns också två skedänder och minst en enkelbeckasin. Bläsand hördes men kunde inte ses. Gråhäger flög förbi.

 

 

Ännu en fin dag i Skatelövsområdet (11 oktober 2017)  

Dagens utflykt bjöd på härligt oktoberväder även om solen bara tittade fram lite då och då. Tusentals gäss sågs på avstånd från bränneriet medan en ung havsörn spanade från en grantopp. När örnen lämnade sin sittplats lyfte alla gässen och försvann ner till fjorden. När vi alltså kom ner till föreningsgården fanns inga gäss att skåda! Men havsörnen kom förbi och en adult blå kärrhök jagade tjusigt över fälten.


Havsörn, Grimslöv. Foto RY

Gässen låg på för långt håll i Skatelövsfjorden. Under fikat vid Sjöby ängar såg vi några bläsänder, storskarvar, skäggdoppingar, fiskmåsar och en sparvhök som mobbades av en kråka. En ängspiplärka fladdrade iväg en liten bit. Ute på Slättö uppvaktades en gulnäbbad, gammal havsörn av en yngre fågel som sedan fortsatte söderut.


Rödvinge- och björktrast, Husebymaden. Foto RY

I en rönn nära fågeltornet vid Husebymaden käkade björktrastar och rödvingetrastar lunch. Nötväcka och domherre hördes och dubbeltrastar flög förbi. En ensam trana gick omkring i madens södra del. Ute i maden rastade en knipa och en grupp krickor tillsammans med tofsvipor och enkelbeckasiner. Ännu en blå kärrhök sågs, den här gången en ung individ. Två ormvråkar satt och spanade norr om tornet.


Domherre, Husebymaden. Foto RY

 

 

Jaktfalk!  (10 oktober 2017)  

Det blev både gäss och rovfåglar på dagens artlista och jaktfalk blev dagens absoluta höjdarobs. Efter två stopp vid fälten väster om Grimslöv rullade vi lite stillsamt ner mot fågeltornet på Sjöby ängar. På en halmbale till höger om grusvägen sitter en välvuxen rovfågel, längsstreckad på bröst och buk och det bör väl vara en ung duvhök. Men inte, det är en storfalk med mörka fötter och diffust ansikte. Jaktfalk! Efter 15 sekunder flyger den lågt över vägen och fältet och försvinner bakom buskridån.

Under dagen ser vi flera havsörnar, ett par glador, ormvråk och sträckande fjällvråkar. Flockar med tofsvipor och kajor, några starar och fiskmåsar flög förbi. Vi såg och hörde dubbel-, björk- och koltrastar. Och så gäss förstås. Grågåsen var talrikast men i flockarna hittade vi också vitkindad gås, sädgås och bläsgås. 

Utflykten avslutades vid Husebymaden. Några krickor fanns ute på madens vattenytor medan en nötväcka "tvett-tvettade" i skogen bakom tornet och en ängspiplärka flög en sväng över strandbetet.

Roland

Sista skogsfågelvandringen (4 oktober 2017)

Dags för grupp D att göra den sista skogsfågelexkursionen. Väderförutsättningarna var ju inte de bästa och det regnade när vi samlades vid vattentornet. Regnet fortsatte under färden ner mot startpunkten norr om Gåtahult. När vi steg ur bilarna hörde vi de större korsnäbbarna från gårdagens exkursion. Den här gången ville de dock inte visa sig. Vi gjorde som flera gånger tidigare och körde ner min bil till gångstigens slut. Regnet hade lugnat sig lite och när vi svängde in på skogsstigen så hörde vi bofink, bergfink och kungsfågel. Här hittade vi lite skydd under träden och jag kunde spela upp lite arter från telefonen som vi kanske skulle komma att höra. På vägen ner hörde vi flärpet från en överflygande dubbeltrast.

När vi kom ner till ”järpstället” så blev det aktivitet i skogen. Flera talltitor ”täähhade” strax intill oss tillsammans med talgoxar och en knattrande gärdsmyg och på lite avstånd ”rullande” tofsmesar. En mindre hackspett ropade till, ny art för vandringen, strax intill oss men någon järpe ville inte svara på min uppspelning. Den mindre hackspetten ”spiiiaade” till en gång till och nu kom vi också tofsmesarna närmre. Vid rödhakestället så skränade nötskrikorna så intensivt att man trodde att det kunde sitta en rovfågel eller uggla i närheten. Något svar på denna gåta fick vi dock inte, precis som det brukar vara. Några meter längre fram de intensiva locktonerna från en svartmes. Nu upptäckte vi också att det hade slutat regna, något vi inte riktigt hade lagt märke till i den intensiva fågelstunden. Mot slutet av vandringen hade vi flera överflygande större korsnäbbar men ingen som ville sätta sig till beskådande.

Framme vid bilen så tog jag chaufförerna och hämtade våra övriga fordon. Under tiden hann några av deltagarna med att plocka in en överflygande sparvhök. När vi passerade Sjölyckorna flög tre sädesärlor upp från vägen, några sena flyttare som tvingats ner av vädret. Vid Sandstaden fick vi krypa in i vindskydden för att fika, regnet var tillbaks. Det tog dock paus när vi hade fikat färdigt. Vi stannade vid Väderlanda och hann med att plocka in ett tiotal dubbeltrastar på fälten, en fjällvråk och några förbiflygande ringduvor innan regnet startade igen. Då bestämde vi oss för att avsluta och totalt observerade grupp D 25 olika fågelarter.

Ola

 

Skogsfåglar i Gåtahult (3 oktober 2017)

Den här morgonen var vi två grupper som skulle ut samtidigt, både grupp C och grupp E skulle skåda skogsfågel vid Gåtahult. Jag samlade ihop två bilar uppe vid vattentornet och Roland tog emot några fler nere i Ingelstad. Vid parkeringsplatsen i Gåtahult samlades vi först kring en död morkulla som Roland hittat innan vi delade på oss åt två håll. Jag tog grupp E på vandring nedför skogsvägen från parkeringen. Det var en föga inspirerande väg som tog oss fram över det ena hygget efter det andra. Vi började i alla fall med att få höra och se gröngöling. Lite längre fram hörde vi en flock med mindre korsnäbb samt också större hackspett ”kjyyckande”. Nu blev det blötare och mer svårgånget och en gärdsmyg knattrade bredvid stigen. Efter lite letande hittade vi ut till grusvägen och svängde ner mot fuktstråket från Årydssjön. Ingen järpe här och inte heller någon Roland med grupp. Däremot hörde vi en flock större korsnäbbar överflygande. De landade en bit bort och fortsatte sin intensiva konversation men vi kunde inte se dem.

Nu letade vi upp stigen vi förut gått ner mot grusvägen och den jag trodde Roland med grupp skulle dyka upp på. Stigen hittade vi men ingen Roland. Däremot hittade vi kungsfåglar, ”rullande” tofsmesar, ”spiiyyande” svartmesar, ”tääähande” talltitor, ”knäppande” rödhakar, ”krrrpande” korpar och ”knattrande” gärdsmygar. Ingen järpe svarade på tillrop i dag vid fuktstråket inne i skogen. Tillbaks till bilarna och fortfarande ingen Roland. Planen var att köra till Sandstaden och fika men vi hade inte tillräckligt med bilar. Därför tog vi fikat på plats. Ganska lugnt under fikat men när vi var klara kom en grupp med sex korsnäbbar flygande och satte sig i en björk nära oss, dock i motljus. Jag hann se att det fanns med minst en hanne innan de flög vidare. Först trodde jag att det var mindre korsnäbb men när de landade en liten bit bort kunde vi höra att det var den större varianten. De klängde omkring i en tall en liten bit bort och vi kunde studera fåglarna när de plockade kottar på lite avstånd.

Lars och Ulla-Mia hade tid att passa inne i stan så därför körde jag ner dem till Ingelstad där Lars hade sin bil. Under tiden fick Gun, Ann-Mari och Eivor vänta vid fikaplatsen. De hade haft en högtidsstund medan jag var borta. Korsnäbbarna hade flyttat till en mer närbelägen tall och nu kunde hanen studeras i all sin prakt i bra ljus. De flyttade dock på sig innan Roland med grupp kom tillbaks. Vi hann utbyta lite erfarenheter kring vad vi sett innan Eivor på nytt ropade att nu är korsnäbbarna tillbaks. Nu fick alla chans att studera dem på bra håll och i Rolands tub. Lyckligt slut på sagan, totalt observerade grupp E 26 olika fågelarter.

Ola

 

Korsnäbbarna gladde (3 oktober 2017)

Deltagarna nappade på idén att gå i terrängen till berget öster om Gölen i trakten av Gåtahult. Det blev ett bra motionspass som inte stördes av särskilt många fåglar. Större hackspett jobbade med sina kottar medan några dubbeltrastar flög förbi. 


Större hackspett. Foto Bengt Elmquist

Kungsfågel, talltita, bofink och gröngöling hördes. Två ormvråkar sträckte söderut när vi fikade. Flera gånger hördes korsnäbbar och i en tall vid samlingsplats kunde vi se sju större korsnäbbar.


Större korsnäbb. Foto Bengt Elmquist

 


Större korsnäbb. Foto Bengt Elmquist

 


Större korsnäbb. Foto Bengt Elmquist

 

Älgen som förvånade (27 september 2017)  

 Det kanske mest uppseendeväckande på hela exkursionen inträffade när vi stod och samlade ihop oss inför exkursionen. Ut ur trädgården/skogen vid Telestads gård kommer en älg. Den springer över Teleborgsvägen och passerar precis söder om parkeringen upp över Telestadsåkrarna. Vilken start och vi hade inte ens börjat. Skogen i Gåtahult var det som gällde och vi gjorde samma procedur som i går. Parkerade min bil vid slutet på skogsstigen för att kunna hämta de andra och söka en annan fikaplats än bland mygg och älgflugor. Myggorna var lika ettriga som igår men med älgflugorna var det bättre. Vi undvek gårdagens eldorado och det blev bara 5 flugor att rensa bort efter exkursionen i dag, hittills.

 Vid parkeringen en stor flock med mindre korsnäbb. Vi stannade till där skogsstigen börjar och lyssnade in kungsfågel, nötväcka, större hackspett och svartmes och kollade in både koltrast och björktrast. Knappt halvvägs kommer man fram till ett surdråg där jag igår pratade om järpe och spelade upp järpens läte. Jag gjorde samma sak i dag och då svarade en järpe med sin höga vissling flera gånger. Givetvis fick vi inte se fågeln. En flock med stjärtmesar kom ”pipandes” och ”smattrandes” genom skogen. Alltid lika roligt att se. Där rödhaken höll till igår stannade vi och jag berättade att här knäppte en rödhake i går. Jag spelade upp knäppande och genast svarade en rödhake med sitt knäppande, nu från andra sidan om stigen jämfört med i går. Det vi missade i dag var tofsmes som vi hörde på flera ställen i går.

 Väl framme vid skogsvägen höll vi oss på behörigt avstånd från älgflugorna, hämtade bilarna och körde ner till Sandstaden för fika. Det blåste ungefär lika mycket som i går och fikat fick intas i lä. Där kunde vi lägga till entita till artlistan. Ett stopp i Väderlanda på hemvägen tillförde bland annat en förbiflygande sånglärka och dagens koanstormning!

/Ola

 

 

 

Höstdag i skogen (26 september 2017)

 När vi hade sänt i väg grupp E till Djurle myr placerade vi oss själva i tre bilar och tog sikte mot Gåtahult. Väl framme märkte vi att vi inte var ensamma. Myggorna har inte märkts på hela sommaren men nu gjorde de entré. Tips till kommande grupper. TA MED MYGGMEDEL! I övrigt bjöd början på turen på kungsfågel och tofsmes. En liten bit längre fram hördes en flock med mindre korsnäbb. Skogsskådning vid den här tiden är mycket att höra fåglarna. De är inte lätta att upptäcka uppe i barrträdens kronor eller bland de kvarsittande löven. Lite längre fram hörde vi de första överflygande grönsiskorna, en av dagens dominerande arter. 

Mer kungsfåglar och tofsmesar trillade in och så hörde vi de första större korsnäbbarna. Två bofinkar visade upp sig och även en bortflyende dubbeltrast. En rödhake knäppte försiktigt bredvid oss. Innan vi nådde fram till den lite större grusvägen hade vi hört mer större korsnäbb. Med tanke på mygg och älgflugor (hjortlus) hade vi parkerat en bil vid vägens slut så att vi kunde hämta våra andra fordon och förflytta oss till en bättre fikaplats. Ytterligare ett stopp med grönsiskor och större korsnäbb tog oss in bland älgflugornas rike. Där kommer jag inte att stoppa i morgon. Själv fick jag plocka bort mer än 20 av dessa från hårbotten och kroppen. Otrevliga typer!

 Fikat njöt vi av vid Sandstadens badplats där vi slapp mygg och attackerande älgflugor. Det är en vacker badplats vid sjön Rottnens strand. Vi la ingen tid på att spana ut över vattnet då det var skogsfåglar som var temat men en flock större korsnäbbar flög över. Vägen hem gick över Väderlanda där jag hade tänkt mig någon rovfågel svävandes i vinden. Det blev endast några korpar, kråkor och kajor samt några bortflyende björktrastar. Totalt blev det 21 arter.

 

 

Fjällvråk och bergfink, två arter från norr (26 september 2017)

I slutet av september passerar några nordliga arter på sin väg mot sina övervintringsområden. En fjällvråk jagade över Djurle myr och bergfinkar hördes lite då och då. Andra fågelarters ursprung är väl svårare att bestämma, kanske är de också från nordliga områden. Vi har få se mindre korsnäbb, trana, kricka, grönsiska och stenskvätta. En sävsparv satt en stund i toppen på ett videbuskage.


Sävsparv, Djurle våtmark. Foto RY

Småländskt ursprung har säkerligen nötväcka och glada men ringduva, enkelbeckasin och grågås vet man inte något om.

 

Stenfalk blev dagens höjdare (19 september 2017)  

Idag blev vi många som hoppades på spännande fåglar vid Djurle våtmark och Barnsjön. Redan vid första stoppet kom en honfärgad stenfalk på låg höjd och ganska nära. Vid kanalen for några tättingar upp men falken missade och fick ingen frukost den här gången. Ett par timmar senare upptäckte vi en ung stenfalk söder om allén över myren. Möjligen samma individ. 


Stenfalk, Djurle myr. Foto Bengt Elmquist

Ladusvalor flög förbi medan en gärdsmyg smattrade intill. Ute på myren fanns två röda glador och många tranor. Hela tiden hördes och sågs grågäss, troligen i fyrsiffriga antal. En brun kärrhök flög bortåt på V-ställda vingar och en ängspiplärka gjorde skäl för namnet. Söder om Uråsa station jagade en blå kärrhökshanne. På bilden syns två bruna ungfågelarmpennor vilket visar att fågeln är ett år gammal. Den har ruggat de flesta fjädrarna men dessa två hann den inte med under den gångna sommaren. 


Blå kärrhök, Uråsa. Foto RY

En ormvråk passerade på väg mot sydväst medan en amiralfjäril satt i stråsäden intill vägen. Vi fick väl inte se så många fågelarter men sex olika rovfåglar är väl inte så illa!


Amiral, Uråsa. Foto Bengt Elmquist

 

Fågeltomt, man undrar? (13 september 2017)  

Vi gick från idrottsplatsen i Uråsa till Djurle våtmark, Barnsjön och tillbaka förbi stationen. Det har varit stillsamt med småfåglar längs vår promenad. Var är lövsångarna, svarthättorna och de andra arterna som borde höras från buskar och snår? En björktrast flög förbi, likaså ett tiotal ladusvalor. En rödhake knäppte på sitt sätt och en gärdsmyg smattrade på sitt. Ett par små flockar med grönsiskor flög förbi. I Djurle våtmark vilade en sångsvan och i bortre kanten stod en grönbena. Kajor, kråkor och korpar visade sig, likaså en nötskrika. Talrikast idag var tranorna och grågässen. Fem glador flög runt över myren och en ormvråk spanade från pumphusets tak. Samtidigt jagade en ung blå kärrhök lågt över fälten mellan myrens lador. Visst fick vi se en del men en utflykt i september ska vara mer innehållsrik. Vi kom undan regnet med någon timmes marginal. 

En härlig höstdag (12 september 2017)  

Vi gick från Uråsa idrottsplats via stationen och Barnsjön till fågeltornet vid Djurle våtmark. Några grönsiskor och bofinkar höll till i björkar vid Uråsa station. En tillsynes vingskadad ung rödhake satt i vegetationen intill vägen. Från tornet vid Barnsjön såg vi gråhäger, ladusvalor, glador och korpar, en sparvhök som näbbades med en skata och en ljus ormvråk, s k Börringevråk. En bergfink hördes. I buskaget längs stigen till nästa fågeltorn träffade vi på gärdsmyg, talgoxe, entita, blåmes och några stjärtmesar. Vi fikade i tornet samtidigt som hundratals grågäss flög förbi. På Djurle myr rastade tranor. Ormvråk, glada och en brun kärrhök jagade.

Roland


Brun kärrhök. Foto RY

 

Ett stilla höstregn över Djurle myr (6 september 2017)  

Min debut som ledare blev inget sprudlande fågelfyrverkeri, men trevligt hade vi i alla fall. Det var milt i luften och regnet hängde över oss när vi parkerade bilarna nere vid Barnsjön. Mycket tyst i skogen medan vi gick upp till tornet vid Djurle våtmark. I stort sett var det endast sävsparv som hördes då och då från vassbältena längs ån. I fågeltornet öppnar sig en härlig utsikt över Djurle myr och våtmark, vårt lilla ”Ladrike”. Våtmarken är väldigt torr i år och det enda som fanns där var ett rådjur, inga änder, gäss eller vadare så långt ögat nådde. Tranan blev dagens fågel och några ex flög förbi oss på väg åt lite olika håll. En gransångare lockade söder om oss. Dagens obs blev den gluttsnäppa som flög förbi oss och försvann ner mot Lidhemssjön. På väg tillbaks till Barnsjön hördes entita och bredvid tornet knäppte en rödhake. När vi stod i tornet dök en rovfågel plötsligt upp över våra huvuden. Jag hann inte riktigt med men det var en kärrhök och av de karaktärer jag hann uppfatta så bör det ha varit en blå kärrhökshona.

Nu var planen att utvidga exkursionen lite och försöka plocka in lite mer arter. Därför tog vi sikte på åkrarna kring Skye. Hittills hade det varit ett mycket stilla duggregn som fallit över oss, men när vi svängde ut från parkeringen så ökade regnet till ett stilla stril. Sikten var därför ännu sämre borta vid Skye. På åkrarna gick dock ganska många tranor, mer än 100 st. Flera lyfte när vi kom och flög söderut. Det var svårskådat i regnet och därför beslöt vi att avsluta och ta dagens andra fika i stället. Den intogs vid idrottsplatsen i Uråsa som erbjöd oss några bänkar att sitta på. Exkursionen avslutades med ett härligt kafferep och två överflygande tranor. Artlistan blev lätt att skriva och kom att innehålla 19 arter. Det disiga och ljumma vädret inbjöd inte till något fågelsträck och den begränsade sikten försvårade upptäckandet och bestämmandet av fåglarna.

Ola

 

Idag blev vi kvar i tornet (5 september 2017).

Familjen sångsvan landade ljudligt på vattnet. Grågässen kom tillbaka efter en tur till fälten öster om sjön. Det låg nog närmre tusen gäss i sjön utanför tornet. Där fanns också flera hundra tofsvipor. Idag fanns några andra vadare också, ett par kärrsnäppor, tre gluttsnäppor och fyra brushanar som tyvärr visade sig en mycket kort stund. 


En gluttsnäppa vid Lidhemssjön förra året. Foto RY

 

Krickor och gräsand fanns bland gässen och viporna. Ringduvor, en fiskmås och flera kajor flög förbi. En havsörn och senare en brun kärrhök kretsade över sjöns södra delar medan flera gråhägrar spanade efter något ätbart på grunda vatten. Två tranor flög förbi ganska nära samtidigt som fler hördes på avstånd.

Roland

 

 

Ingen sol och ingen ägrett men fint ändå (30 augusti 2017).

Helt igenmulet idag men uppehåll och vindstilla. Ägretthägern var kvar i sjöns södra del men tyvärr fick inte kursdeltagarna se den. Så kan det bli. Men man fick se en hel del annat. Tornfalk och glada flög förbi tornet och när grågässen skränade lite extra vid åmynningen upptäckte vi en duvhök. Den blev utan byte och valde att flyga vidare västerut. Vid mynningen fanns också krickor, gråhäger och tofsvipor. Vi gick sedan ner till strandbetet söder om ån. Två tranor gjorde som gässen, flög iväg en bit när vi kom. En ung brun kärrhök kom ganska nära. Sångsvanar låg på andra sidan sjön och ringduvor och korp flög förbi. I en tall på en udde på sjöns västra sida satt en ung havsörn. Den hade nog koll på det mesta!

 

Ägretthäger på dagens artlista! (29 augusti 2017)

Lidhemssjön är en spännande sjö där mycket kan hända. I fredags upptäcktes en ägretthäger vid sjön och den var kvar också idag till glädje för deltagarna i dagens kurs. 


Ägretthäger. Foto Bengt Elmquist

 


Ägretthäger och tofsvipor. Foto Thomas Hedrén

 

Redan direkt efter samlingen kunde vi notera en sträckande bivråk, tre glador och två tornfalkar. 


Ung bivråk, rödbrun form. Lägg märke till stjärtens bandning. Foto RY

 


Tornfalk. Foto Thomas Hedrén

 

Två ladusvalor kom förbi. I sjön fanns hundratals grågäss och tofsvipor. På promenaden var kursledaren och flera deltagare lite ofokuserade en stund vilket ledde till att de flesta missade en tjusig blå kärrhök. Men några såg den och fick fina bilder. 


Blå kärrhök. Foto Thomas Hedrén

 

Fågeln är en hanne och ungefär ett år gammal. Det kan man se på de oruggade pennorna som pilarna pekar mot. Vid ett års ålder har fågeln tappat sina ungfågelfjädrar och de nya som vuxit ut är av adult typ. Men några har blivit kvar vilket visar att den är ett år gammal. I Fågelguiden finns också en bild som visar detta. 

Vid fikat i sjöns södra del fick vi se två havsörnar, en adult  och en årsunge. Här fanns också trana, gråhäger och storskarv. Ringduva, fiskmås, kaja och kråka sågs också. Varje fågelart är värd en poäng!

Fint väder men få fågelarter (23 augusti 2017)

Strålande sol och lagom varmt. En stenskvätta satt på en sten, var annars, i betesmarken. En buskskvätta balanserade i toppen på ett vetestrå. Tofsvipor i hundratals stod på gyttjesträngar ute i sjön. Flera hägrar och tranor visade sig fint. Två av tranorna demonstrerade tydligt hur de utnyttjade uppåtstigande termikvindar för att komma allt högre och högre. En ljudlig röd glada höll till i ekdungen helt nära stranden när vi hade vår fikapaus. Efter en stunds diskuterande med nötkreaturen återvände vi och avslutade utflykten i fågeltornet. En ladusvala flög förbi, likaså en ormvråk. Flera ringduvor sågs och hördes.

Nu är vi igång, kul tycker jag! (22 augusti 2017)

Lite växlande molnighet och några ynka regndroppar men också sol ibland. Typiskt väder en sommardag 2017. Sjöns höga vattenstånd gör att rastande vadare nästan saknas, med undantag för tofsviporna förstås. Minst fem hundra ex sågs idag. Bilden visar några av viporna. Hur många bedömer ni finns på bilden? Rätt svar finns i den lilla rutan under bilden.


Tofsvipor. Rätt svar är

  85


Röd glada. Foto Torgil Toft

 


A-gruppen. Foto Torgil Toft

 


Tranor. Foto Torgil Toft

Dagens finaste obs bjöd nog en havsörn på. Den gick ner mot vattenytan men vi såg inte om den fick något med sig. Andra arter vi sett är trana, häger, ringduva, hus- och ladusvala, kricka och glada. En drillsnäppa fanns vid åmynningen och en gluttsnäppa i sjöns norra del.