Fåglar i och runt Växjö

våren 2015

    

roland.ylven5€telia.com                

     
Övningsuppgifter

Preliminär kalender

Kryss Dessa arter har vi hittills sett!

Introduktion till att se på fåglar (pdf)

Fågelgrupper (pdf)

Fåglarnas fysiologi (pdf)

Förteckning över fågelarter som setts i Växjö kommun publicerad i Växjö fågelklubbs tidskrift Lommen.

Naturegate

 

   

 

 

 

8, 9 och 10 september, samling 07.30 på parkeringen vid vattentornet på Teleborg

Det tycks bli tre grupper med fågelskådande pensionärer i höst. Träffarna är på udda veckor på tisdagar, onsdagar eller torsdagar beroende på vilken grupp man tillhör. Kursen består av sex eller sju träffar. Inriktningen är att deltagarna ska lära sig känna igen fågelarter som förekommer i växjöområdet. Målet är också att lära sig om fåglarnas egenskaper och beteenden med särskild fokus på fåglarnas flyttning. Dessutom får deltagarna kunskaper om bra platser för fågelskådning i växjöområdet.

 

 

9 juni Lilla Attsjö och skogar sydost om Hagerås

Återigen en träff där vädret var på vår sida. Hyfsat varmt, svaga vindar och klart. Vi träffades vid halv åtta på kvällen på parkeringen vid den återskapade sjön i Attsjö. 

Vi blev kvar i det västra tornet en god stund och kunde hitta sångsvan och knipa med ungar, skrattmås, vigg och enkelbeckasin. 

Skogssnäppor flög förbi och grönbena spelade, mycket glädjande. Vi gick sedan den grusade gången till det östra tornet och valde sedan fikapaus i sjöns norra del. En sävsparv sjöng från toppen av en avbruten björk. Strax därpå landade en vitkindad gås i sjön men den tolererades inte av sångsvanen utan jagades bryskt undan så att den tvingades tillbringa natten i något annat vatten.

Strax efter hördes ett enstaka "dropp" och kort därpå flera i  följd. En småfläckig sumphöna! Jag återvände vid ettiden och då spelade den oupphörligt. Klicka här för att lyssna på den.

Mellan elva och ett gick vi en promenad sydost om Hagerås för att lyssna på nattskärra men tyvärr fick vi nte höra någon. Däremot sjöng en trädlärka helt nära vid bilarna. Vid ett kort stopp längs vägen söder om Möcklehult hördes ännu en trädlärka.

Jag gjorde flera stopp på resan hem och då hittade jag fyra olika nattskärror! Här finns de för den hugade entusisasten:

1. Kör mot Attsjö och stanna 2 km norr om vägskälet i Furuby

2. Kör mot Fägerstad och stanna 3 km söder om vägskälet i Furuby

3. Stanna ca 300 m norr om järnvägsviadukten i Fägerstad

Vid ett kort stopp i Ingelstad strax efter kl 2 upptäcktes en sjungande näktergal, årets första i Växjö kommun. Den satt 500 m om kyrkan, ganska nära och på östra sidan av riksvägen.

Men denna lilla sammanfattning avslutas vårens fågelkurs. Vi fick ihop 97 arter men då saknas några enkla arter som tamduva, gråsparv och grönfink så man kan nästan säga att vi har bekantat oss med hundra fågelarter i Växjö kommun. Det har varit mycket trevlig. Tack allihop för presenten och så ses vi i september. Ha en bra sommar.

Roland

 

9 juni (bägge grupperna samtidigt)  

OBS OBS viktigt!
mygg o knott kan vara förfärliga så ta med mygghatt och vantar som skydd!

Samling hotellets parkering vid Fagrabäcksrondellen klockan 19:00 för gemensam avresa till parkeringen vid den återskapade Lilla Attsjön norr om Furuby. Först använder vi ett par timmar för fågelskådning vid sjön, kvällsljuset bör underlätta spanandet efter sjöns fåglar. Därefter söker vi upp lokaler för trädlärka och nattskärra. Den senare brukar börja spela framåt kl 23 så räkna med hemkomst någon timme efter midnatt på ett ungefär.

 

20 maj

Gårdagens regnväder har dragit vidare och förmiddagen bjöd på bra förutsättningar för fågelskådning. Vi tog oss runt samma väg i Bokhultet som igår och fick i stort se och höra samma fåglar. Dock inte några fiskmåsar. Däremot tillkom spillkråka, korp, hussvala och stenknäck. Grönsångaren presenterade sig perfekt liksom rörsångaren vid Sundet. Också två av de tre rödstjärtarna liksom stararna och den svartvita flugsnapparen visade sig fint. Lite mer skulkiga var stenknäcken, spillkråkan, trädgårdssångaren, rödvingetrasten och svarthättan. Sådan är fågelskådningens natur, fåglarna håller i taktpinnen.

 

 

 

20 maj (grupp B)

Tema lövskogens fåglar. Samling vid Bigården i Bokhultet, Växjö kl 07.30. Arter att studera i boken och med CD-skivan är dessa:

Svartvit flugsnappare - mindre flugsnappare - grå flugsnappare
Trädgårdssångare - Svarthätta
Härmsångare - kärrsångare
Göktyta - mindre hackspett
Stenknäck - rosenfink

 

19 maj

Idag var vädrets makter emot oss! Det hällregnade nästan hela förmiddagen och dagens moderna regnkläder håller inte måttet trots väl kända märken. En del fåglar kunde trots regnet inte hålla tyst men de var svåra att se då hela kikarna var fulla av vatten och imma. Artlistan innehåller trädgårdssångare, grönsångare, svarthätta, rörsångare, rödstjärt, rödvingetrast, gök, trädpiplärka, gärdsmyg, björktrast, taltrast, koltrast och svartvit flugsnappare. Och vid Sundet övade brandkåren och en fisktärna flög förbi. Så efter en varm dusch så var allt rätt trevligt ändå. Klicka på länken Kryss t v så kan du se en lista med de arter vi sett. Just nu är det 86 arter men då finns det några riktiga luckor! Grönfink, domherre, gråsparv och pilfink t ex. Nog borde vi väl klara hundra!

 

 

19 maj (grupp A)

Tema lövskogens fåglar. Samling vid Bigården i Bokhultet, Växjö kl 07.30. Arter att studera i boken och med CD-skivan är dessa:

Svartvit flugsnappare - mindre flugsnappare - grå flugsnappare
Trädgårdssångare - Svarthätta
Härmsångare - kärrsångare
Göktyta - mindre hackspett
Stenknäck - rosenfink

 

 

6 maj

En fin dag med flera sångare söder om Högnalöv. Svarthätta, törn-, ärt- och sävsångare och dessutom buskskvätta och järnsparv. På Djurle myr såg vi ormvråk, tornfalkoch storspov.

Törnsångare

Ormvråk

 

 

6 maj (grupp B)

Samling på parkeringsplatsen intill vattentornet på Teleborg (Ekotemplet) kl 07:30 och kl 08:00 vid "berget" söder om Högnalöv i Uråsa. Den här gången ska vi studera fåglarna i jordbrukslandskapet. Hemuppgiften är studera dessa artpar

Törnsångare - ärtsångare
Hämpling - vinterhämpling
Trädpiplärka - ängspiplärka
Törnskata - varfågel
Stenskvätta - buskskvätta
Ladusvala - hussvala - backsvala

 

5 maj

Hyfsat väder med tydligt stigande temperatur under förmiddagens lopp. Vi fick fina obsar på ärtsångare (sång), pilfink, törnsångare, fiskgjuse, buskskvätta, trädpiplärka, trana, brun kärrhök, sånglärka, blå kärrhök, stenskvätta, kricka, ormvråk, sångsvan men jag tycker att storspoven kunde visat sig bättre! Några bilder blev det också.

Lägg märke till fiskgjusens vingform med något framskjuten vingknoge.

Ryttlande fiskgjuse rakt över trots att det inte finns någon sjö i närheten överhuvudtaget.

Brun kärrhök honfärgad. Troligen en ungfågel (2K=andra kalenderåret). Stjärtpennorna fick den i boet förra året och nu är det dags att få nya. Vingpennorna kommer snart gå samma öde tillmötes.

Stenskvätta hanne, honor är inte lika grå på ryggen.

 

5 maj (grupp A)

Samling på parkeringsplatsen intill vattentornet på Teleborg (Ekotemplet) kl 07:30 och kl 08:00 vid "berget" söder om Högnalöv i Uråsa. Den här gången ska vi studera fåglarna i jordbrukslandskapet. Hemuppgiften är studera dessa artpar

Törnsångare - ärtsångare
Hämpling - vinterhämpling
Trädpiplärka - ängspiplärka
Törnskata - varfågel
Stenskvätta - buskskvätta
Ladusvala - hussvala - backsvala

 

22 april

Samma fantastiska väder idag. Fyra deltagare kom till Jäts badplats där vi blev kvar ett par timmar. Ungefär samma arter som igår men storskrake och rördrom tillkom. Fiskgjusen passerade förbi helt nära och i sundet västerut såg vi hur den störtdök och fångade en fisk, modell något mindre.


Gransångare

Vi följde gårdagens schema och kom till tornet vid Djurle våtmark vid halv elva. Vi missade tyvärr tornfalk och brun kärrhök men fick istället in fina obsar på mindre och större hackspett.


Mindre hackspett

Det innebär att vi sammanlagt har sett 65 fågelarter hittills. Då har jag inte räknat med korta och dåliga obsar. Jag tror att vi klarar hundra arter på de tre återstående träffarna! Klicka på länken Kryss till vänster så kan du se vilka arter vi hittills har sett.


Större hackspett

22 april (grupp B)

Samling på parkeringsplatsen intill vattentornet på Teleborg (Ekotemplet) kl 07:30 och kl 08:00 vid Jäts badplats. Dags för lite våtmarksfåglar. Se "Övningsuppgifter" om några dagar!

 

21 april

Nästan sommar idag, varmt och soligt. Björkarna har fått musöron under timmarna vi har varit ute. Först besökte vi Jäts badplats som bjöd på fiskgjuse, storspov, ladusvala, skäggdopping, sparvhök, lövsångare, vigg och knipa plus en hel del annat.

Därefter gick vi upp till fågeltornet vid Djurle våtmark. Skedand (bilden), kricka, tornfalk (bilden), brun kärrhök, glada, trana, gransångare, sävsparv och sångsvan sågs bra. Den orädda gransångaren fick extra plus tycker jag.

 

21 april (grupp A) 

Samling på parkeringsplatsen intill vattentornet på Teleborg (Ekotemplet) kl 07:30 och kl 08:00 vid Jäts badplats. Dags för lite våtmarksfåglar. Se "Övningsuppgifter" om några dagar!

 

 

8 april

Gårdagens kylslagna väder ersattes på förmiddagen idag av uppklarnande väder och stigande temperatur. 

Promenaden i Skårtaryds urskog blev trevlig men ganska fågeltom. Gruppen fick dock fina obsar på tofsmes och större hackspett. 

Flera citronfjärilar fladdrade förbi och bofink, dubbeltrast, taltrast, talgoxe och gärdsmyg sjöng. 

 

8 april 07:30 (grupp B) 

Samling hotellets parkering vid Fagrabäcksrondellen. Dagens tema är mesar, skogshöns och hackspettar. Ta med penna och anteckningsbok så att vi kan dokumentera våra observationer. Under övningsuppgifter finns några studieuppgifter om hackspettar, mesar och skogshöns.

7 april

Våren går lite på sparlåga just nu. Plus fyra och måttlig kall vind är inte så bra om man vill se mycket fågel. Vid besöket i Skårtaryds urskog mellan Gårdsby och Dädesjö var det ganska tyst i skogen. Kartan visar var vi har varit.

Och inte syntes fåglarna så väl heller. Men dubbeltrast, trädkrypare, svart- och tofsmes, talgoxe, bofink, koltrast, taltrast, kungsfågel och spillkråka observerades. Och miljön är en upplevelse, det tror jag alla tycker.

Roland

 

7 april 07:30 (grupp A) 

Samling hotellets parkering vid Fagrabäcksrondellen. Dagens tema är mesar, skogshöns och hackspettar. Ta med penna och anteckningsbok så att vi kan dokumentera våra observationer. Under övningsuppgifter finns några studieuppgifter om hackspettar, mesar och skogshöns.

 

24 mars

Det blev en fantastisk ugglekväll. Vädret var perfekt, vindstilla, flera plusgrader och dessutom en månskärva som ljusade upp landskapet. En sjungande dubbeltrast visade sig perfekt samtidigt som två gulsparvar satt helt nära. Spillkråkor och en större hackspett sågs. Efter härmning svarade en sparvuggla och satte sig strax därpå i en grantopp intill oss. Vi kunde uppleva fågeln så att vi nästan började ledsna på den! Strax senare flög en morkulla över oss medan tranor och en räv hördes ropa på avstånd. Efter fikapaus i mörkret återvände vi och nästan tillbaka vid bilen hördes en sjungande hornuggla på avstånd. På vägen hemåt stannade vi till i bokskogen vid Hultet och efter härmning svarade en kattuggla alldeles intill oss. Tre ugglearter samma kväll är inte vardagsmat men härligt. När vi hade skiljts åt återvände jag till hornugglan och kunde avsluta kvällen med den sjungande uggla helt nära.

 

 

24 mars 

Ikväll är det dags för uggleutflykten (grupp A). Klicka här för att lyssna på kvällens målarter som är trastar, ugglor och kanske ett par vadare!

 

 

23 mars

Det har varit en trevlig kväll i uggleskogen. Ett kattugglepar visade upp sig helt nära och med flera olika läten. Innan dess vi fick se och höra tranor och lyssna på dubbeltrast, koltrast och gräsand. Vid ett kort stopp på hemvägen hördes sträckande sjöorrar.

Grupp B träffas nästa den 8 april kl 07.30 på samma plats som idag. Då besöker vi barrskogen med mesar, skogshöns och hackspettar.

 

23 mars 

Ikväll är det dags för uggleutflykten (grupp B). Klicka här för att lyssna på kvällens målarter som är trastar, ugglor och kanske ett par vadare!

 

10 mars

Idag har det varit dags för fältornitologi. Klicka här för att läsa en rapport om dagens iakttagelser.

Mest överraskande var den orädda steglitsen vid Kvarnen. De brukar väl inte vara jätterädda men den här var ju riktigt trivsam. Sångsvansflocken som sträckte österut var också intressant, de skulle nog långt. Kanske häckar de i några nordliga myrar inne i Ryssland?

Idag har vi delat in den stora gruppen i två mindre. Det blir smidigare på många sätt när gruppen inte består av för många deltagare. Gruppindelningen finns här till vänster. Grupperna är förstås inte huggna i sten. Byt gärna om ett datum kolliderar med någon annan aktivitet. Hoppas jag inte har glömt någon. 

Tips. Det finns en webbplats med mycket fina tips om hur man känner igen våra fåglar. Den heter Naturegate och finns här.

Nästa träff.

23 mars 17:00 på hotellparkeringen vid Fagrabäcksrondellen träffas grupp B för en uggleutflykt till skogarna mellan Ingelstad och Furuby. Utrustning som vanligt.

24 mars 17:00 på hotellparkeringen vid Fagrabäcksrondellen träffas grupp A för en uggleutflykt till skogarna mellan Ingelstad och Furuby. Utrustning som vanligt.

Inför nästa träff är det bra om ni studerar dessa fyra artgrupper (ja jag har kommit på några fler men det gör väl inget).

Duv- och sparvhök
Mesarna
Skogshönsen
Ugglorna

Besök sidan Naturegate och läs om arterna i fågelboken. Klicka här för att hitta mer.

 

24 februari

Trevligt att träffas! De allra flesta som anmält sig till kursen hade möjlighet att komma så vi var omkring tjugo personer. Vi bestämde att i Växjös omgivningar lägga mest tid på fältstudier.

Nästa träff är den 10 mars med samling på parkeringsplatsen intill vattentornet på Teleborg (Ekotemplet) kl 08:00 och en stund senare vid vägkrysset i Jät. Färden går till områdena vid Jätsberg, Djurle myr och Skye. Gäss och rovfåglar bör vi träffa på. Hemfärd vid 12-tiden. Utrusta dig med matsäck och stryktåliga kläder. Ta med kikare (och  tubkikare om du har), anteckningsbok och fågelbok. Jag föreslår Norstedts fågelbok av Lars Gejl.

Att träna på inför exkursionen! Klicka här

Grågås-Sädgås-Kanadagås-Vitkindad gås 

Havsörn-Kungsörn-Ormvråk-Fjällvråk 

Knipa-Storskrake-Vigg-Bergand