Fåglar i och runt 
Växjö
hösten 2015

 


Fågelbokstips

roland.ylven5€telia.com  
0702504147              


Observationer i Svenska landskap


Observationer i Växjötrakten

 

 

Kartor

   

Klicka här för att 
se hur man gör

 

Övningsuppgifter

Preliminär kalender

Kryss  
Dessa arter har vi hittills sett!

Fåglar i Växjö kn (VFK)

Introduktion till att se på fåglar (pdf)

Fågelgrupper (pdf)

Fåglarnas fysiologi (pdf)

 

Naturegate Fågelbok på nätet

 

Här finns vårens texter och bilder

 

 

 

Tack!                                                                                (20151209)

Jag vill tacka er allihop för att Ni har uppskattat höstens fågelskådande och kvällens bildvisning. Och tack för de fina presenterna! Jag gillar att vara ute i naturen, se på fåglar, tampas med vädrets makter och följa årstidernas växlingar. Och jag gör det gärna i ert eller i andras trevliga sällskap. Jag har just studerat anmälningarna till vårens kurs och ser att 38 personer har anmält sig. Av dessa är en tredjedel nytillkomna. Jag har varit engagerad i det ideella föreningslivet under nästan femtio år och kan konstatera att ett så stort intresse för att vara med som ni visar slår alla rekord. 

Jag väljer att ha tre grupper så att alla som anmält sig kan delta. Grupperna kommer ha sina träffar olika veckor men det för ju knappast med sig några negativa följder. Respektive grupp träffas tisdagar, onsdagar eller torsdagar. Exakta datum vill jag presentera när jag vet mer. Första träffen är 23 - 25 februari klockan 9.00 vid vattentornet på Teleborg.

Till sist önskar jag Er alla en god jul och ett gott nytt år. Glöm inte kikaren och fågelboken när ni tar vinterpromenaderna. Det finns alltid fåglar att upptäcka.

 

Läget för kaffebrödet till 9 december! (20151204)
Ulla _ italienska skorpor
Anna-Lena _ kringlor
Ann-Marie _ rulltårta
Samuelssons _ bullar
Anderssons _ kolakakor

Vad tycker ni? Det borde väl räcka med kaffebröd nu!

 

Cettisångarna (20151119)

Tredje grupp ut och därmed sista utflykten för i höst, fick en dag med hyfsat väder. Vi gick först naturstigen från Jäts badplats fram till Aggån där vi fikade vid åkanten. En gärdsmyg visade sig på nära håll. Innan dess hade vi sett havsörnar och storskarvar. På vägen tillbaka passerade en grupp sidensvansar snabbt söderut.


Storskarvar

Vid Lidhemssjön fanns ljungpiparna kvar, likaså varfågeln, krickorna och alla viporna. Nio sångsvanar fanns också på plats men gässen kom inte ner till sjön. Senare hittade jag dem på norra Djurle myr. Det fanns två bläsgäss bland sädgässen och dessutom sågs en tornfalk.

I höst har vi få se 74 arter, se gärna listan via länken Kryss.

Det här var ju sista utflykten men glöm inte den extrainsatta inomhusträffen den 9 december. Jag har bokat lokal och kaffe men vi behöver lite kaffebröd. Har vi några frivilliga som kan bidra med något gott? Skicka ett mail till roland.ylven5@telia.com så jag vet hur det blir.

 

Regn och dis (20151118)

Det var väl inget vidare väder idag men det rättade till sig framåt tolvtiden. En blå kärrhök adult hanne sträckte söderut över Hanö i diset. Vid Lidhemssjön fanns tofsvipor och ljungpipare, kricka, storskrake, glada, ormvråk och varfågel. Men tjusigast var fjällvråken som ryttlade nära tornet vid Lidhemssjön.


Ljungpipare


Ljungpipare och tofsvipor

 

Gässen landade framför tornet klockan 12.47! (20151117)

Drygt tre hundra sädgäss och femtio grågäss landade i sjön. Synd att de inte kom tidigare. Kul med havsörn och vildsvin vid utsiktstornet. Och ljungpiparna var ju också en överraskning.

 

Jätfjorden och Lidhemssjön (20151116)

Mitten av november kan vara grå och mörk men den kan också vara härligt ljus med hög klar luft. Vi hoppas på det bästa. På programmet står dels Åsnen med storskrake och havsörn, dels Lidhemssjön med gäss och andra rovfåglar. Vi får se vad som händer. Under övningsuppgifter finns några artgrupper som ni kan studera med hjälp av boken. Veckans målarter är gråa gäss (Anser), brokiga gäss (Branta) och de tre skrakarterna.

Samling 07.30 vid vattentornet på Teleborg eller vid Jäts badplats en stund senare.

Jag har dessutom bokat en lokal på Pensionärernas hus i Växjö för en extra träff. Den blir onsdagen 9 december kl 13.30 till ca 17.00. På programmet står bildvisning och kaffe. 

 

Skäve och Södrekvarn (20151105)

Då var besöken vid Kårestadsån och omgivande blockrika barrskogar gjorda. Vädret har varit grått och stillsamt alla tre dagarna. Vi har sluppit regn. Vi har inte sett särskilt mycket fåglar men det gör man inte i den här biotopen. Den hör till de mest art- och individfattiga miljöer man kan besöka, speciellt i november då de allra flesta flyttfåglarna har gett sig av. Några nordliga arter har dock tillkommit, arter som flyttar söderut för att övervintra i södra Skandinavien. Vi har sett små grupper av björktrastar, en fjäll- och tundraart. Visst, numera häckar den också i södra Sverige men det är knappast björktrastar från den populationen vi har sett. På onsdagen såg vi en stor flock med gråsiskor som också hör till fjället och tundran. Strömstaren som sågs vid Skäve på torsdagen har troligen häckat i norska fjäll eller fjällnära forsar och sedan flyttat hit för att övervintra.

Vi har sett morkulla vid tre tillfällen. De allra flesta morkullorna flyttar mot sydväst men förvånansvärt många försöker nog övervintra här. Det är svårt är skaffa sig en välgrundad åsikt om hur många eftersom det är en ren slump om man råkar stöta på dem. 

Vi har hört och sett några korsnäbbar, troligen av den mindre arten. De för ett nomadiskt liv i nordeuropas barrskogar och antalet varierar kraftigt beroende på kottillgången.

Vi har också fått skymtar av skogens mesar, svartmes, talltita, tofsmes, stjärtmes, blåmes och talgoxe. Dessutom har vi sett koltrast, spillkråka, större hackspett, korp och nötskrika. Men veckans klo måste väl vara den spelande orrtuppen på tisdagen. Visst, arten finns i området men att den skulle spela så aktivt nu i november var ändå glädjande och oväntat.

Siskor (20151104)

Vi pratade om kartorna. Uppe till vänster finns en beskrivning hur man kan göra. Klicka på Naturvårdsverkets logotyp för att starta webbplatsen med kartor.

Vid dagens utflykt såg vi en stor flock med siskor vid Skäve. Jag tog några bilder på måfå rakt upp i trädkronan och resultatet är ju inte särskilt perfekt. Men arten syns ju bra. Rödaktig hjässfläck, gul näbb, svart haklapp, längsgående streck på kroppssidan visar att det är en gråsiska på bilden. Jämför gärna med boken.

 

Första veckan i november (20151024)

Kårestadsån rinner genom genom mycket folktomma skogs- och myrmarker från Lenhovdatrakten ner till Årydsjön, Tegnabysjön och Torsjön. Där byter den namn till Skyeån och fortsätter till Lidhemssjön, byter namn igen till Aggån och mynnar ut i Åsnen nära Jäts badplats. På många platser finns forsar med rester av gamla kvarnar och sågverk, miljöer som passar övervintrande strömstarar. I åns omgivningar kan man hitta skogshöns, barrskogsmesar, skogshöns och ugglor. Promenaden är ca 5 km lång, det mesta på väg men lite på en smal stig.

Jag lägger ut lite övningsuppgifter framöver. Vi ses 3, 4 och 5 november

 

Marklanda i oktober (20151022)

Grupperna har nu gjort sina respektive besök vid Marklanda. Resultatet blev förvånansvärt magert. Platsen har de senaste åren erbjudit besökande fågelskådare härliga fågelupplevelser men inget av detta har vi fått se tyvärr. Några arter att nämna kan väl vara spillkråka och gröngöling, varfågel, dubbeltrast, grönfink och nötskrika. Mest pedagogiska var nog tamduvorna som sökte föda och flög runt över stubbåkrarna. Skillnaden mellan tamduva och ringduva illustrerades ganska bra. Under Övningsuppgifter finns tre bilder, vilken duva är vilken?

Nästa gång som är i första veckan i november, ska vi besöka Kårestadsån med omgivande myrar och barrskogar. Jag återkommer med detaljer men samlingen är som vanligt vid vattentornet kl 07.30.

 

Övningsuppgifter (20151019)

Nu har jag samlat några fågelarter som ni kan öva på. Klicka på Övningsuppgifter till vänster. 

 

Ett par veckor går fort (20151015)

så nu är det dags för höstens fjärde träff. Den här gången är utflyktsmålet Marklanda  söder om Bergunda. Vi samlas som vanligt 07:30 vid vattentornet på Teleborg. Jag har varit bortrest så studieuppgiften dröjer. Men den kommer jag lovar. Men ni kan väl läsa lite om landskapets tillblivelse!

När inlandsisens smälte föll isens innehåll av stora och små stenar och grus ut. Sprickor i isen kunde fyllas med strängar av osorterat material. Isens tillbakadragande tog naturligtvis lång tid, flera tusen år, och under perioder växte den och gled som en enorm väghyvel ut över framsmälta områden. Då skapades åsar och kullar av osorterat material. Om det skedde under vatten sorterades materialet så att det finkornigaste, som sjönk långsammast, hamnade överst. 

Om isens innehåll hamnade på fast mark ovanför vattenlinjen bildades osorterad morän, så typisk för de inre delarna av Småland. Men om markytan var kraftigt kuperad skedde även här en viss sortering. Större stenar rullade helt enkelt nedför sluttningar medan det finare materialet blev kvar uppe på höjderna. 

I de delar av landskapet som legat under havsytan finns de bästa jordbruksmarkerna i dalgångar mellan upphöjningar, berg och kullar. I östra Småland nära Kalmarsund syns det tydligt med gårdar och byggnader samlade på uppskjutande berg och med de stenfria åkrarna i de lägre delarna av landskapet 

Inre delarna av Småland har inte legat under havets högsta nivå. Här ligger de bästa, egentligen minst dåliga, jordbruksmarkerna högt i landskapet. Jorden består av olikstora partiklar där alldeles för stora stenar ingår. Stenbrytning och stenmurar är vanliga inslag i landskapet. 

Jordbruket vid Marklanda är ett tydligt exempel med åkrarna högst upp på höjden där gården ligger. Här rastar på höstarna en del marklevande tättingar som vi ska titta på vid utflykten nästa vecka. 

 

 

Sjöamellan 8 oktober (20151008)

Fint väder idag också men rovfåglarna som vi såg kom aldrig nära. Varfågel, entita, domherre och rödhake sågs bra, likaså en skriande spillkråka som flög förbi nära. Tre sångsvanar flög söderut.


Entita, Sjöamellan 8 oktober

Sjöamellan 7 oktober (20151007)

Det blev också idag en fin dag vid Sjöamellan. Ungefär samma arter inklusive fjällvråk, havsörn och varfågel men dessutom fina observationer av sparvhök, vitkindad gås och sträckande storskarv. Ingen vidare bild på havsörnen men det är lätt att räkna antalet "fingrar"


Havsörn, 7 oktober. 

Jag vill också berätta att minst åtta fjällvråkar jagade över Djurle myr. Tjusigt!


Fjällvråk, Djurle myr 7 oktober 2015

Sjöamellan 6 oktober (20151006)

Dagens träff gick i solskenets tecken. Framåt förmiddagen tilltog vinden men i fågeltornet var det lä. Vi har fått uppleva flera fjällvråkar och ormvråkar. Också glada och havsörn medan en avlägsen blå kärrhök knappt kunde urskiljas. Kanske hade den jagat över våtmarken innan vi kom fram! Men så är det. Men varfågeln fick vi se fint, likaså 65 sträckande vitkindade gäss. 


Fjällvråk över våtmarken vid Sjöamellan

 

Nästa vecka träffas igen! (20151001)

Nu hoppas vi på fint väder så att vi kan njuta av sträckande rovfåglar. Oktober är den bästa tiden för de flesta rovfågelarterna men vädret är viktigt. Växlande molnighet med övervägande sol skapar termik som kan utnyttjas av rovfåglarna när de ska minimera energiåtgången. 

Rovfåglarna kan grupperas så här:

  • glador

  • örnar

  • kärrhökar

  • hökar

  • vråkar

  • fiskgjuse

  • falkar

Vad är karaktäristiskt för de olika grupperna? Studera med hjälp av fågelboken eller webplatsen Naturegate hur arternas storlek, stjärtens längd och vingspetsarnas form varierar. Under Övningsuppgifter finns bilder att träna på.

Samling är som sist, klockan 07.30 vid vattentornets parkering på Teleborg. Vi åker sedan till Sjöamellan, en våtmark mellan Bramstorp och Krokvik. 

 

   

 

Djurle våtmark 22 - 24 september (20150924)

Olika falla ödets lotter! Tisdagens utflykt flöt av regn och rusk medan ons- och torsdagens träffar kunde ske i härligt septemberväder. Dryga hundra tranor sågs ute på myren och rastande ängspiplärkor hördes och sågs. På vägen fanns stenskvättor och från lufthavet hördes förbiflygande sånglärkor. Ringduvor sökte föda ute på ett fält. På ladtaken ute på "myren" spanade ormvråk efter någon smaskens sork. I samma syfte drog blå kärrhök och brun kärrhök fram på låg höjd över de öppna markerna. Ett par glador kretsade över horisonten. Häger sågs ute i våtmarken.

 
Vingen på den fångade sävsparven. Foto Hans Gulliksson

Efter fikapaus på det lilla berget, där bofinkar och ladusvalor sågs, demonstrerades ringmärkning i kanten på Djurle våtmark. En sävsparvshanne fångades på onsdagen. 

 

     

 

     
   

Ringduva men vilken ålder?

     
   

Då drar det ihop sig till nästa träff (20150920)

Samling sker vid parkeringen vid Vattentornet på Teleborg kl 07.30. Därifrån samåker ni till Djura Nöbbele i Jät där jag möter upp i korsningen med busshållsplatser på var sida (se kartan). Jag visar sedan var bilarna ska parkeras varefter vi promenarar ner till ringmärkningsplatsen, ca 2 km.

Nästa gång 

vi träffas ska jag demonstrera och berätta om ringmärkning av fåglar. Här får ni en studieuppgift som jag vill att ni ska göra innan nästa träff. Uppgiften är att lyssna på ett föredrag om ringmärkning. Klicka på länken "Sagan om ringarna ........" så startar föredraget.

 

 

Nästa kurstillfällen är den 22 - 24 september. Samling vid Vattentornet på Teleborg 07.30. Mer info kommer längre fram

Artportalen är en webbplats där naturintresserade personer kan rapportera sina observationer. Klinka på länken för att se vad som rapporterats i Växjö kommun.

 

 

Lidhemssjön 8 - 10 september

De första kursdagarna har bjudit på strålande höstväder med besök vid Lidhemssjön. Mest intressanta fåglar har varit spov- och kärrsnäppa men också trana, sångsvan, bläsand, kricka, gråhäger, stenskvätta, enkelbeckasin, skogsduva, grågås och tofsvipa. Tillsammans har de tre grupperna kunnat studera 29 arter lite mer ordentligt. Klicka på länken Kryss till vänster för att se vilka arter jag har tagit med. Det finns ju fler arter som observerats helt kort och då har jag inte tagit med dem.

 

 

 

Lars Olof Carlsson tillhör gruppen Cettisångarna och tog 
den här bilden på en av gråhägrarna som sågs. Snygg bild!

 

 

En av grupperna såg ju en tranfamilj. Hur kunde man avgöra fåglarnas ålder? Vilken ålder har tranorna på bilden? Fundera och kolla i boken.

 

Vid fikapaus den 9 sep bjöd spovsnäppan på en uppvisning vid åmynningen. Ibland ska man ha tur.

 

 

Hur kan spovsnäppan artbestämmas då den flyger? Fundera och kolla i boken.

 

Vilken art?

 

 

Kursstart

Då närmar vi oss kursstarten för Fåglar i och runt Växjö. Tanken med kursen är att deltagarna ska lära sig känna igen fågelarter som förekommer i växjöområdet. Målet är också att lära sig om fåglarnas egenskaper och beteenden med särskild fokus på fåglarnas flyttning. Dessutom får deltagarna kunskaper om bra platser för fågelskådning. Sist men inte minst hoppas jag att vi får uppleva trevliga utflykter tillsammans.

 

31 personer har anmält sig till höstens kurs och har delats in i tre grupper. Första samlingen sker för var och en av grupperna vid Pensionärernas hus ELLER parkeringen vid vattentornet på Teleborg.

A-gruppen ("aftonfalkarna") har sin träff på tisdag 8 september med samling klockan 07.30

B-gruppen ("beckasinerna") har sin träff på onsdag 9 september med samling klockan 07.30

C-gruppen ("cettisångarna") har sin träff på torsdag 10 september med samling klockan 07.30  

Klädsel lämplig för natur med daggvått gräs, fästingar, regn och strålande sol. Matsäck med valfritt innehåll. Helst också kikare, anteckningsbok och fågelbok. Hemfärd framåt tolv-halvett.

Träffarna är på udda veckor på tisdagar, onsdagar eller torsdagar beroende på vilken grupp man tillhör. Kursen består av sex träffar. Om man har förhinder på sin egentliga dag går det bra att istället följa med en annan dag med någon av de andra grupperna.

Första fältstudierna ska handla om vadare och då är det Lidhemssjön som gäller.