Fågellokaler som vi besökt

Här finns kartor över de platser vi besökt sedan starten våren 2015. Några saknas kanske ännu men de kanske kommer.


Start PUV

 

 

Jordbruksområdet vid Nisten söder om Värends Nöbbele    
 

Lilla Attsjön i Furuby och 
vägen till Herråkra

   
 

Högnalöv i Uråsa

   

   

Jätfjorden vid Bråten söder om Jät

   

 

 

 

Prästanäset i sjön Rottnens nordvästra del.

 

 

     
Fägerstad - Hermanstorp - Hörda  
     
Klockaregölen i Ör. Vi besökte också badplatsen i Svanebro och P-platsen vid Tunatorp.  
     
Osaby

 
     
Hörda

 

Hit gick den ena uggleutflykten.

 
     
Hermanstorp
Hit gick den andra uggleutflykten.

   

 

 

 

 

 

     
Skårtaryd

Urskog som är naturreservat

 
     
Jäts badplats 

Förnämlig plats för studier av flyttfåglar

 
     
Djurle våtmark

Återskapad våtmark på tidigare jordbruksmark

 
     
Bokhultet    
     
Lidhemssjön

Återkommande utflyktsmål med fågeltorn i nordöstra delen.

 
     
Djurle myr och våtmark

Jordbruksområde med våtmark på tidigare betesmark

 
     
Sjöamellan

Våtmarksområde med fågeltorn

 
     
Marklanda

Högt belägen jordbruksmark med naturbetesmarker och lövskogsdungar

 
     
Kårestadsån

Barrskogar och rinnande vatten