Fotografisk dagbok 2010

roland.ylven5€telia.com                                        START

         
         
         
         
29 september. Ringmärkning vid Djurle våtmark. Årstiden blir mer och mer höstlik. Insektätande, långflyttande fåglar blir allt fåtaligare i fångsten. Gråsiska.      
         
         
         
Gransångaren hör till de som flyttar sist i sitt släkte.      
         
         
         
26 september. Dagens promenad hamnade i för oss nya områden sydväst om Ulfsryd. Och kan man tänka sif, efter mycket letande fick vi höra nötkråka. Tyvärr kunde vi inte se den men det får bli fler besök.

Däremot fick vi se svamp. Vackra flugsvampar och ett flera meter stort bestånd av kantareller. Vi plockade nog ett par tre liter. Rensandet är inte lika roligt men doften är härlig.
     
         
         
         
         
25 september. På eftermiddagen hade vi besök av familjen Tävelsås. Vid fikat upptäckte vi en amiral som gav tillfälle till bra bilder.      
         
         
         
         
         
Också idag fanns stenskvättor på Djurle myr men inte lika många som i onsdags.      
         
         
         
I gryningen fångade vi ännu en blåhake. Den här gången var det en ung hanne. Man kan se det på de bruna topparna som går ner i en kil på armtäckarna. Jämför gärna med bilden som jag tog den 12 september. Man kan också se att den ruggat de två innersta armtäckarna eftersom de saknar brun spets.      
         
         
         
       
         
         
         
24 september. Både livrem och hängslen kan man säga.      
         
         
22 september. Djurle våtmark igen med ringmärkning på programmet.

På vägen upp till bilen såg jag en blå kärrhök, honfärgad. Jag ansr att det är en ungfågel med vingpennor som verkar vara av samma generation. Armpennorna verkar mörkare än handpennorna men bandningen syns överraskande väl.
     
         
         
         
Blå kärrhök      
         
         
         
19 september. Idag är det val till riksdagen, landstinget och kommunen. Vi åkte till Urshult för att rösta och tog sedan en promenad söder om Bäckaskog. Inga nötkråkor nu heller.

På ett hygge norr om Urshult upptäckte vi höstens första varfågel.
     
         
         

18
september. Ringmärkning vid Djurle våtmark. Inga sensationer
den här gången men gott om stenskvättor på fälten.
 
         
         
Över 100 tranor rastar i området. Vid ett tillfälle kom många av dem rakt över märkplatsen, kämpande mot den friska västvinden. På den nedre bilden syns en ungtrana.      
         
         
         
         
17 september. Letandet efter nötkråkor, den här gången vid Vrångaböke mellan Ryd och Urshult, gav inget resultat. Vid Trässhults kanal fanns en sädesärla och en ung forsärla. Den senare gav förhoppningar om bra bilder men så försvann den bara huxflux. Det är inte lätt att fotografera fåglar och andra djur.      
         
         
         

Forsärla

     
         
         
         
15 september. Idag har jag gått en rejäl promenad längs vägen i Söftestorp och i området öster om byn. Förhoppningen var att att hitta nötkråka men det gick inte nu heller. Ett rådjur på ett hygge och nötskrikor i skogen vid Söftestorp där det finns gott om ek.

Häromdagen träffade jag en äldre man som inte gillar duvhökar. De slog änder som han planterat i liten damm med skog intill. Duvhöken har ju blivit allt ovanligare under de decennier jag skådat fåglar i växjötrakten. Undrar hur omfattande illegal förföljelse har varit under dessa år?
     
         
         

 
         
12 september. Säregen start på dagen blev det! På väg till ringmärkningen i Jät körde jag ihjäl en kornknarr. Den stog mitt på vägbanan vid bron över Aggån. Kornknarren är ju mycket fåtalig i Kronoberg så det var en verkligt udda händelse.      
         
 
         

På väg till bilen satt en törnskata på bra fotoavstånd.
 

 
         
I gryningen fångade vi en blåhake, hanne med riktigt tydliga färger på strupe och bröst.      
         
 
         
Armtäckarna saknar ljusa toppar vilket visar att fågeln var gammal.      
         
 
         
10 september. På förmiddagen tog jag en tur på fälten mellan Lidhem och Kullarna. Och visst fanns rödstrupig piplärka där. Det är inte alltid lätt att plåta fåglar och den här var svår. Jag kom inte tillräckligt nära och autofokus fungerar inte när fågeln finns i en så här "stimmig" omgivning. Jag försökte således med manuell fokus men som synes, det fungerade inte så bra.

Bilderna är kraftiga delförstoringar som visar artens mörka streckning på ryggen, ljusa bräm på tertialer och spetsar på armtäckarna. Men de är svårbestämda.
     
         
         
         
       
         
         
         
9 september. Jag har upptäckt att jag fascineras av industrimiljöer!
Dessa bilder är från bergtäkten vid Rössjön, tagna med 300-telet.

 

 

 
         
8 september. Hemma igen. Jag tog en promenad i skogarna (eller vad det nu kan kallas) hitom Hyllen för att leta efter nötkråka, Ingen sådan sågs men en ung rödhake kunde fotograferas. Manuell fokusering nödvändig bland alla grenar och blad.      
         
         
         
7
september. Mamma Ingeborg har gått bort och idag var det begravning i St Andreas kyrka i Eskilstuna. Efter begravningen placeras blommorna på en särskild plats vid St Eskils kyrkogård.
 

         
         
1 september. Sävsparv vid Djurle våtmark. Fångsten var mycket klen så jag hade gott om tid för annat än ringmärkning. Men så......

Fältsångare! En liten brun, kortvingad fågel. Busksångare är också liten och självklart det första alternativet. Men kort näbb och andra detaljer innebär fältsångare, en art som bara påträffats några tiotals gånger i Sverige. Läs mer längre ner.
     
         
         
         
       
         
         Vid dagens ringmärkning vid Djurle våtmark fångades en sångare av släktet Acrocephalus. Den var liten och därmed föll alternativen rör- och kärrsångare bort. Efter diskussioner, litteraturstudier och sök på internet kommer vi fram till att det är en ung fältsångare. Bilderna och måttuppgifterna styrker artbestämningen.

Fågeln återfångas dagen efter av Ronny som kan konfirmera att det verkligen är en fältsångare.
 
         
20100901 Djurle våtmark,
vinge 57 mm
vikt 9,0
fett 0
pullruggning 6
notch  hp2 11 mm, lika som ap eller ngt kortare
hp2=hp6
stjp 6 är ca 4 mm kortare än stjärtspets
stjärt ca 51 mm
ap ca 16 mm kortare än vingspetsen
vingspets delas av hp3 och hp4
näbb ca 13 mm (skallen)