Fotografisk dagbok 2012

roland.ylven5€telia.com                                        START 2012

 26 februari.
Vi avslutade våra utflykter med ett besök vid Hittarp. Gravänder rastade vid revet.
 

Fiske vid Domsten. Den övre bilden är tagen med 300 mm och 1,4 konverter.
 


Och den här med 200 mm.

25 februari. En torrdocka slets sig i Landskrona hamn och drev i land på strandbetesmarkerna vid Lundåkrabukten. Helt otroligt!
 

Observera råkan. Bilden tagen med 200 mm. Den ovanför är 300 mm plus konverter.


Huvva så trängda fåglarna är i det moderna samhället. På ena sidan strandängarna och det grunda havet rusar trafiken fram på E6an, på andra sidan vindkraftverk, soptipp och hamnindustrier. Och i söder en strandad reparationsdocka med grävmaskiner och transportfordon. Borde inte kustmiljöerna vara värda ett bättre öde?
 24 februari. Vår sportlovsresa i nordvästskåne började vid Kattvik på Bjärehalvön. Här följer lite fågelbilder.

Småskrakar.

 Ejder
 


Storskarv


Tretåig mås
 

 

 

 

Kullen sedd från Skäldervikens södra strand.
 
22 februari. Vi har satt upp en holk avsedd för pärluggla. Det är numera sällan som vi hör eller ser några pärlugglor men kanske beror det på bristen på bohål. Kanske kan holkar hjälpa upp situationen men visst är det färfärligt att dagens skogsbruk tar så liten hänsyn till skogens fåglar. Man kan gå timmavis i dagens skogsmark utan att se ett endaste hålträd. Ska vi klara av att behålla fågelfaunan i skogsmarkerna måste ridåer och kantskogar sparas längs bäckar, mossar och sjöar. Och holmar med fastmark ute i sjöar och myrar måste också få stå kvar. Viktiga trädslag är asp och sälg men också al och bok.
 


Helt fågeltomt lär det väl aldrig bli i industriskogen. Grankottsspecialisten på bilden är en mindre korsnäbb. I år har vi ett bra kottår så man hör och ser de överallt.

 20 februari.
Dagen har tillbringats på Utlängan i östra Blekinges skärgård

 
Utklippans fyr sedd från bron mellan Stenshamn och Utlängan.

Sydöstra sidan av Utlängan. Bilden är tagen med mobilens inbyggda kamera.

 
Fågelskådning på östra sidan av Utlängan

Vi såg säl vid ett par tillfällen.


Salskrakshona som passerar båten
när vi är på väg hem.

Grågäss passerar båten.Adult havsörn på ett skär nära Ungskär.Bebyggelse på Ungskär.


19
februari. Plusgrader idag. Snötäcket sjunker ihop snabbt, påskyndat av bristen på tjäle. Jag gick en skogsväg norr om Botahult. Två spillkråkor hade ivriga diskussioner om något.
   

Korsnäbbar flög förbi och jag hittade fyra av dem i låg gran. Inte förrän då såg jag att två av dem var bändelkorsnäbbar. Både de och de två mindre korsnäbbarna var otroligt orädda men det är svårt att få bra bilder inne i den täta unggranskogen.
 
   
     


16 februari.
Strålande sol och 5-6 minusgrader. Det har kommit mer snö så nu har vi nog fått 20 cm minst. På Djurle myr intill allén fanns tre orädda gråsiskor. Kul att plåta siskor i snö och bra ljus.
 
   

     

12 februari. Sångsvan, strömstare och knipa vid Tresshults kanal. Inget vidare väder så bilderna är kontrastlösa.
 
   

   
     

     

11 februari.
Vi har köpt varsin "smartphone" som vi nu försöker lära oss. Den här bilden från dagens promenad blev ju bra. Talgoxen är tagen genom tuben med 60 gånger förstoring genom glasrutan! Men det gick ju rätt bra det också.
   

     

   
5
februari. Vintervädret håller i sig med nattemperaturer på omkring 16 minusgrader. Jag har besökt Hackekvarn och fick lite bilder på knipor och grönsiskor.
   
     
     
     

2 februari. Ikväll har jag anmält mig till Smartson.com för att bli testpilot. Med lite tur får jag använda en Peugeot 508 och se hur den funkar. Eftersom jag redan har föregångaren 407 vore det ju kul att få jämföra min med den nya modellen. Gratis!
 
   

2 februari.
Sedan några dagar har vi fått vinter med neråt minus tio grader och ett decimetertjockt snötäcke. Sjöarna har lagt sig och det är ju faktiskt riktigt skönt. På Djurle myr fanns steglits och sävsparv kvar, likaså fjällvråken. Jag fick några bilder på avstånd som ändå visar hur snön belyser vråkens undersida.