Fotodagbok mars 2021

roland.ylven5€telia.com       START

 

31 mars. Älg vid Söftestorp

 

30 mars. På kvällen körde vi över till Rydhållet för att titta på en sparvuggla som hittats där tidigare. Den visade sig och hördes fint i 40 minuter. Härligt.

 

 

Två havsörnar sitter på stenarna samtidigt som en flock storskarvar sträcker mot nordost.

26 mars. Kattuggla på samma plats som förra året (se 25 mars 2020)

24 mars. Inte särskilt högt vattenstånd för årstiden.

 

 

23 mars. Sträckande tranor över Söftestorp

 

 

22 mars. Idag har jag startat säsongen vid Höaviksudden. En salskrake var liter överraskande.

 

 

14 mars. Bergänder i Sandviks hamn

 

 

13 mars. Havsörnar. Jag upptäckte den andra örnen i efterhand. Den sitter i grantoppen!

 

 

12 mars. Knölsvan

 

 

Gulsparv

10 mars. Det stod en tjäder på vägen ner till Saxagårdsmyren. Tyvärr lyckades jag inte få skärpan på ett bra sätt men bilderna får vara med ändå. 

 

 

 

Två älgar bevakade mig en god stund innan de drog sig undan


9 mars. Idag har vi gått längs Aggån och druckit elvakaffe nere vid Åsnen. Många gäss rastade i det öppna vattnet.

 

8 mars. Jag hittade återigen en mindre hackspett, den femte för året! Den här gången i strandskogen i Jät där den jobbade hårt i en barkborredödad gran.

5 mars. Vi har besökt familjerna i väst. Vi gick en promenad längs Göta älv i Trollhättan


1 mars.
Inte någon bra bild men lite typisk för Lidhemssjön i mars, en havsörn och ett gång kråkor äter på resterna av en gås.