Fotodagbok maj 2024

roland.ylven5€telia.com       START

 
30 maj. Stenen.
26 maj. Vederslövs kyrka
24 maj. Vid Gillberga återupptäckte Bengt och jag den tidigare rapprterade aftonfalken. En riktigt njutbar obs!
 
 
 
Göknycklar vid Vässby.
23 maj. Kvickgräsfjäril vid Petgärde träsk
Hare
Sångsvanar vid Petgärde träsk. En del vatten finns kvar i sjön.
21 maj. Halsbandsflugsnappare i naturreservatet Lilla Horn
Kanske är det en större sjötrollslända
Vi gjorde ett kvällsbesök på Bodudden
 
 
20 maj. Halsbandsflugsnappare i naturreservatet vid Södra Greda
 
19 maj. Prutgås och vitkindad gås i blandade flockar.
 
 
16 maj. Glada
Fyrfläckad trollslända vid Grimsvik
15 maj. Storlom
 
 
 
14 maj. Svarttärna
 
13 maj. Fiskgjuse vid bo.
12 maj. Spillkråka
Ekantennmal
10 maj. Drillsnäppa
7 maj. Buskskvätta vid Lidhem
Storskrakar vid Hökaudden. Ytterligare fyrta skrakar fanns intill.
5 maj. Vitkindad gås utanför Hökaudden
 
4 maj. Storlom
3 maj. Harsyra
2 maj. Grönsnabbvinge på pors ute på Hökaudden