Fågel- och däggdjursläten

Sommaren 2014 har jag skaffat lite utrustning för att spela in ljud. Mest är det för att jag är nyfiken på hur man gör men också för att kunna göra videofilmer med ljud med min Canon 7D Mark II. Ibland har ljudinspelningen gjorts med kameran. Det blir hyfsat bra det också! © Roland Ylvén

 

 
         
Rådjurskid   Bornholm juni 2014  
         
Bläsgås   Esbjörnamåla 4 oktober 2020  
         
Vitkindad gås   Djurstad bodar oktober 2022  
         
Bläsand   Ammarnäs 13 juni 2023  
         
Storlom   Åsnen, Hökaviken 13 maj 2017  
         
Vaktel   Djurstadtorp 15 juli 2016. Två individer på olika avstånd.  
         
Duvhök   Änga 8 juli 2014  
         
Lärkfalk   Hökaviksudden 14 maj 2020  
         
Vattenrall   Djurstadträsk 1 maj 2017  
         
Småfläckig sumphöna   Lilla Attsjön 9 juni 2015  
         
Kornknarr   Mörbyudd, Öland 3 juni 2016. Knäppningarna är ett elstängsel som jag inte uppmärksammade!  
         
Kustpipare   Lidhemssjön 21 aug 2018  
         
Gök   Djurstadträsk 10 juni 2018  
         
Ugglor      
         
Skogsduva   Grimsvik 18 maj 2017  
         
Nattskärra   Böda 5 juni 2016  
         
Mindre hackspett   Lidhem 15 september 2020  
Mindre hackspett   Lunnabacken 3 juni 2023  
Gröngöling   Stenshuvud 17 april 2023  
Spillkråka   Jät 9 januari 2020  
         
Spillkråka   Grimsvik 1 mars 2023  
Spillkråka   Grimsvik 24 mars 2021. Hörs efter 15 s och efter 2 min  
         
Spillkråka   Hökaudden 31 januari 2022. Tre trummande individer  
         
Tornseglare   Esbjörnamåla 7 juli 2014  
         
Gulärla, lockläte   Lidhem 10 september 2017  
         
Forsärla, varningsläte   Söftestorp 25 juni 2018  
         
Näktergal   Arbelunda, Öland 3 juni 2016  
         
Blåhake   Ammarnäsfjällen 20 juni 2023  
         
Taltrast (koltrast, trana)   Djurstadtorp 29 april 2017  
         
Koltrast (talgoxe, blåmes)   Grimsvik 26 mars 2016  
         
Rödvingetrast   Västernorrland 10 april 2016 (koltrast i bakgrunden)  
         
Svarthalsad trast   Hovshaga 13 februari 2017. Hörs vid 2 och 8 sekunder.  
         
Rödstjärt, lockläte   Esbjörnamåla 10 september 2017  
         
Rödhake och koltrast, lockläten   Bråten 30 september 2014  
         
Sommargylling   Bråten 26 maj 2014  
         
Flodsångare   Lidhem 11 juni 2013  
         
Gräshoppsångare   Djurle våtmark 25 juni 2020  
         
Härmsångare   Djurstad 6 juni 2019  
         
Trädgårdssångare   Fiskestad 2 juli 2014  
         
Ärtsångare   15 maj 2017  
         
Törnsångare   Pajala 17 juni 2022  
Höksångare   Petgärde 21 maj 2023  
Busksångare Peräjävaare 16 juni 2022
Busksångare Peräjävaare 16 juni 2022
Rörsångare   Videsjön 13 juni 2015  
         
Kärrsångare   Petgärde träsk 6 juni 2016 (gråsiska m fl i bakgrunden)  
         
Kärrsångare   Djurle våtmark 10 juli 2019. Canon 7d m2  
         
Kärrsångare   Djurle våtmark 25 juni 2020  
         
Sävsångare   Storeidvatnet, Lofoten 3 juli 2015  
         
Sävsångare   Lidhemssjön 20 juni 2020  
         
Grönsångare   Lockläte 8 juni 2019  
         
Grönsångare   Sång, Ilareudden 25 maj 2020  
         
Gransångare   Djurstad träsk, Öland 8 juni 2018  
         
Gransångare   Stenshuvud  
         
Gransångare, lock   13 juli 2014  
         
Nordsångare   Neiden, Finnmark  
         
Halsbandsflugsnappare   Horns kungsgård 6 maj 2020  
         
Mindre flugsnappare   Ilareudden, Urshult 26 maj 2016  
         
Mindre flugsnappare   Bökeskogen, Vikensved 17 maj 2017  
         
Tofsmes   Mexarp 6 mars 2020  
         
Talgoxe   Jäts utsiktstorn jan 2020  
         
Nötväcka   Esbjörnamåla 20210228  
         
Rosenfink   Djurstadträsk 5 juli 2018  
         
Mindre korsnäbb   Jät 3 november 2017  
         
Gulsparv   Grimsvik, Urshult 19 mars 2016