Fågelläten

Tillbaka

 
    Xeno canto            
Mindre sångsvan              
                 
Svartnäbbad islom              
                 
Vitnäbbad islom              
                 
Fjällpipare              
                 
Myrsnäppa              
                 
Småsnäppa              
                 
Myrspov              
                 
Smalnäbbad simsnäppa              
                 
dvärgmås              
                 
tornuggla              
                 
mellanspett              
                 
vitryggig hackspett              
                 
tretåig hackspett              
                 
berglärka              
                 
fältpiplärka              
                 
skärpiplärka              
                 
rödstrupig piplärka              
                 
citronärla              
                 
blåstjärt              
                 
svart rödstjärt              
                 
svarthakad buskskvätta              
                 
höksångare              
                 
vassångare              
                 
lundsångare              
                 
taigasångare              
                 
kungsfågelsångare              
                 
brandkronad kungsfågel          
                 
halsbandsflugsnappare              
                 
lappmes              
                 
trädgårdsträdkrypare              
                 
vinterhämpling              
                 
gulhämpling              
                 
bändelkorsnäbb              
                 
tallbit