Fåglar på Madeiraresan 6-13 mars 2018

roland.ylven5€telia.com       START

Artlistan är inte lång och några arter saknas som borde varit med. Jag tycker inte att fågellivet kändes överväldigande och madeirakungsfågel och madeiraduva var inte lätta. Glasögonsångaren var en skulkare som hittades tack vare locklätet och sedan sågs förflytta sig till andra torra marknära växtanhopningar

Från balkongen upptäcktes gulnäbbade liror som passerade på typiskt sätt, oftast på väg västerut. De är ju lätta att bestämma, svårare var de tydligt mindre lirorna som också sågs då och då. De upplevdes helt mörka på översidan och helt vita på undersidan. Avstånden var stora, minst 400 m, men min uppfattning är att det handlade om mindre lira. Vid några tillfällen fick jag för mig att de såg små ut men det är bara att släppa! 

Mindre lira gulnäbbad lira rödhake
koltrast vaktel glasögonsångare
kanariesiska tamduva kanariepiplärka
roskarl forsärla rödhöna
silkeshäger ormvråk madeiraduva
medelhavstrut sothöna havssula
tornfalk gräsand storlabb
svarthätta steglits ladusvala
bofink

 


Några länkar om fåglar och och 
annat på Madeira, klicka här

 En svarthätta sjöng vid parkeringen inne i Ponta Moniz

Forsärla i Sao Vicente
Bofink 
Gräsand i dammen vid Lugar de Baixo 
Sothöna i dammen vid Lugar de Baixo
Silkeshäger i dammen vid Lugar de Baixo 
Silkeshäger i dammen vid Lugar de Baixo 
Kanariepiplärka vid Ponta do Pargo

Kanariepiplärka vid Ponta do Pargo

Koltrast vid Ponta do Pargo

 

Tamduvor såg vi båden i tätorter och ute i naturen. Man undra hur mycket klippduva som finns kvar i generna?

 
Några roskarlar rastade på gräsmattor vid hamnenRoskarl vid Lugar de Baixo


Kanariesiskor är en av de talrikaste fåglarna på ön 
Medelhavstrut är talrik