Ponta do Pargo mars 2018

roland.ylven5€telia.com       START

Fyren vid Ponta do Pargo

Utsikt från fyrträdgården
Kanariepiplärka vid Ponta do Pargo

Kanariepiplärka vid Ponta do Pargo

Koltrast 
Ponta do Pargo
Tornfalk vid Ponta do Pargo

Den 12 mars körde vi från Ponta Moniz till Ponta do Pargo. Längs vägen finns imponerande skogar 

Väghållningen städade undan nedfallen bråte från de gamla träden