Upp

Femunds-
elva
Rundebron Storlabb Hauggjegla 
fyr
Harset Storlabb Storlabb Silvertärna
Atna Lunnefågel Havssula Vindkraft-
verk
Ringebu Havssula Blindheim Havsörn Mitt
Gudbrands-
dalen
Pilgrimsfalk Ålesund Trondheim
Ottadalen Tordmule Färja vid Molde Nidarosdomen
Djupvasshytta Toppskarv Tretåig mås Ånnsjön
Geiranger Toppskarv Atlantveien Handölan
Geiranger-
fjorden
Stormfågel Skärpiplärka Storsnasen
Geiranger-
fjorden
Vinter-
hämpling
Edöy Blåhake Ned
Silltrut Goksöyr Veiholmen Småspov
Norangsdal Christineborg Silvertärne-
koloni
Älgar vid Handöl
Hustad Solnedgång Silvertärna Fjällvråk
Hareid Makkevika Strandskata Storsjön
Runde från 
Fosnavåg
Storspov Solnedgång 
Veiholmen
Venjan