Fotodagbok december 2016

roland.ylven5€telia.com       START
29 december. Det blir ju inte så mycket fågelskådning mitt i julfirandet. Men nu är vi hemma och dagens promenad gick till bergtäkten söder om Rössmåla. Några talltitor gladde!

23 december. Jag har letat efter en möjlig kungsörn idag. Den passerade västerut vid Rönnekulla igår men hela tiden glidande bortåt mot väster. Men jag hittade ingen, däremot ännu en varfågel, spanande från en kvarlämnad stam på ett hygge.

Trädkrypare i Esbjörnamåla på eftermiddagen.

19 december. Gråväder och barmark, fågelskådningen går på sparlåga! Varfåglar har jag fått se, tre olika exemplar på två dagar.
15 december. Idag är det flera minusgrader. Jag har besökt Jätfjorden nordväst om Ursötorp.

 

 

 

Bilden kan väl kallas föryngring.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyisen täcker kanske 80% av Jätfjorden. Den bortre holmen är Träling sedd på badplatsen.
14 december. Jag tycker man ser många blåmesar och talgoxar nu. Ibland kan det finnas 10-15 blåmesar i samma björk, man kan nästan ta dem för siskor.
13 december. Några stjärtmesar kom förbi. De är riktigt svårfotograferade, speciellt i dåligt decemberljus.
Alla skrymslen och vrår undersöks under ständig rörelse.
12 december. Skådarrunda i vackert decemberväder.

Knipa vid järnvägsbroarna


Häger på Bosholme


Salskrake vid Hackekvarn

Samma bild men beskuren annorlunda


Gräskulla kanal, nästan helt torrlagd fortfarande

9 december.
 Jag har strosat runt i Växjö en knapp timme. Murrigt väder med få kontraster. Fler bilder finns här.

 6 december.
 Klart väder, svag vind och några minusgrader. Hela Jätfjorden är isfri. Några tiotal storskrakar fiskade i vikarna.


Ovanligt många sångsvanar, ca 30, fanns utspridda i området. Kan ha att göra med det låga vattenståndet som ju skapar nya betesbottnar.

 

En flock med sädgäss sträckte söderut.
Jag upptäckte en varfågel flygande från Ilareudden lågt över vattenytan.
Av bilden framgår att det var två varfåglar som landade på Ängsholmen. Kvidande, aggressiva läten hördes.
Efter en knapp minut flög de vidare över vattnet men åtminstone den ena landade på en holme utanför fritidshusen. De var nog rivaler om samma vinterrevir?

1 - 5 december. Vi har varit några dagar på Öland igen. Fler bilder finns här.  

 

 

 

 


På Klockholmsudd finns ett gammalt vrak. De är fina på sitt sätt.  Fler bilder på vraket finns här.