Fotodagbok augusti 2018

roland.ylven5€telia.com       START

 

31 augusti. Lite färre vadare vid sjön idag men efter ett par timmars skådande kommer plötsligt en ägretthäger inflygande från söder. Årets första!
 

30 augusti. Bläsänder i Lidhemssjöns norra del.

29 augusti. Uppstigning strax efter klockan fyra! Ringmärkning på gång. Inte så många fåglar men en blåhake var ju perfekt. En hanne 1K tidigt, därav rörelseoskärpan.

 

Vid märkplatsen vid Djurle våtmark hittade vi en död blågrön mosaikslända, hona.
 

28 augusti. Återigen har jag besökt Lidhemssjön, den här gången tillsammans med en av fågelkursgrupperna. De flesta är ju ovana fågelskådare och då är det ju inte illa att börja sitt fågelskådande med sandlöpare.

 

Större strandpipare

 

24 - 26 augusti. I helgen har vi varit på bröllop vid Vänerns strand. Det har varit mycket trevligt!

 

23 augusti. Ännu ett besök vid Lidhemssjöns södra del, idag med en småsnäppa och en myrspov som extra krydda. Dessutom min första obs av gulfläckad ängstrollslända. Också kul även om bilden är kass.

 

 

Buskskvätta

22 augusti. Start för höstens fågelkurser med besök till Lidhemssjön. Ormvråk

21 augusti. Ännu en förmiddag vid södra Lidhemssjön. Lärkfalk jagade.

19 augusti. Enkelbeckasiner. Bilden kraftigt beskuren

 

 

Kustpipare i Lidhemssjöns södra del 

15 augusti. Kort kvällssbesök vid Lidhemssjön. Storspovarna finns kvar, likaså svartsnäpporna

 

 

Svartsnäpporna tycktes lämna sjön men strax senare gick det svartsnäppor på det vanliga stället.

12 - 15 augusti. Några dagar på Öland. 

 

 

Strandskator och kustpipare på Vialms udde

 

 

Enkelbeckasin. Bilden är inte skarp men jag tar med den ändå.

 

 

Gök på Klockholmsudd

9 augusti. Gott om vadare idag också men inga bilder. Jag får nöja mig med en sädesärla.

8 augusti. Härligt med vadare vid Lidhemssjön. Glada och lärkfalk dessutom. Många bilder blev det! 

7 augusti. Idag har jag besökt barnbarn i Fornebo. På promenaden hittade vi en storfläckig pärlemorfjäril.

 

Nattfly. Troligen violettgrå fältmätare 

 

6 augusti. Ännu ett besök vid Lidhemssjön. Inga rariteter men kärrsnäppa och större strandpipare. På bilden en ung storspov.

Ute vid vägen fanns en brunfläckig pärlemorfjäril

5 augusti. Ringmärkning vid Djurle våtmark. Vi fångade en höksångare, 11:e fyndet i Kronobergs län!

 

 

2 augusti. Insekter är också intressanta. Brun mosaikslända vid Grimsvik

 

 

En mätare måhända. De är ju många men på Vilken art  finns fem arter flikmätare. Jag tycker att ekflikmätare (Ennomos erosaria) stämmer bäst. Hona i så fall.

En bärfis av något slag, apelsinbärfis kanske. Fel förstås, rätt namn är rödbent bärfis.

Den föredrar engelska tycks det.
Vattenståndet är otroligt lågt i Åsnen.
Härligt 
1 augusti. Kvällsbesök vid Lidhemssjöns sydvästra sida gav över trettio rastande enkelbeckasiner