Fotodagbok januari 2019

roland.ylven5€telia.com       START

31 januari. En mink vid Aggån.
27 januari. Tre sånglärkor höll till på ett fält med vall sydväst om Djurstad

 

 

På fältet intill betade ett tiotal sångsvanar men också två knölsvanar. Ska de också lämna vattnen för att söka föda på land?

26 januari. Havsörn söder om Djupvik

 

25 januari. Nu är vi på Öland igen.Vi har besökt Vialms udde med en rödhake intill vägen och fjällvråk som jagade över Sillgrund. 

 

23 januari. Idag har vi haft ett fint väderväder. Jag har besökt Hackekvarn och Blidingdholm

 

22 januari. Det har tagit tre veckor att hitta årets första tofsmes. Nästan dagliga promenader har gått i tysta skogar, nästan helt utan fåglar. Jag hoppas att de bara gömmer sig men man kan ju fundera på vad som händer.

 

 

16 januari. Nu har Atlanten tagit över igen, plusgrader och duggregn. En salskrake låg intill bron över Aggån. Den flög norrut och landade i ån en bit uppströms.

15 januari. Mindre hackspett i Botahultsskogen. Den näringssökte hela tiden på björk, oftast på klena grenar på över tio meters höjd.

 

13 januari. Mission impossible! Få en bra bild på en kungsfågel en grådisig januaridag inne i en grandominerad skog är inte lätt. ISO 800 och 1/60 sek är för lite och fågeln sitter aldrig still. Och dessutom har AF svårt att hitta fokus i grenverket..

12 januari. Sångsvanar vid Ekenäset nära Ryd.

10 januari. På morgonen återupptogs grävandet och på eftermiddagen var det färdigt. Nu återstår bara lite elarbeten och att betala fakturan.

9 januari. Årets första besök på Hökaviksudden. Vattennivån är fortsatt låg. 

 

 

Jätfjorden är fortfarande isfri med undantag för grunda vindskyddade vikar. Storskrakar.

 

 

Idag har arbetet för att bygga om avloppet startat. Vad gör man inte för att bättra på Östersjöns vattenkvalitet!

6 januari. Fjällvråk och blå kärrhök vid Vialm

 

 

En liten del av en stor viggflock mellan Vialm och Sillgrund

 

 

4 januari. Pilgrimsfalk på holmen söder om Vialms udde.

3 januari. Stormen Alfrida är på väg österut men fortfarande är det frisk vind. Vi har gått vid Vässby fjärd.