Fotodagbok april 2019

roland.ylven5€telia.com       START

28 april. Stjärtänder vid Jätfjorden

 

Vigg

25 april. Steglits vid Djurstadtorp

 

Gravand vid Vialms udde

24 april. Silltrutar vid Södra Greda

Vi har gått ute på Själgrund idag. En kungsfågel visade sig fint.

22 april. Stenknäck

21 april. Sädesärla vid parkeringen vid Djurstad träsk

 

 

Röd glada över stugan 

Alfågel

 

Storspov och myrspov

 

Storskarv

 

Vitkindad gås

 

20 april. Bläsänder 

 

Sträckande vitkindade gäss 

 

19 april. Sträckande storspovar vid Jätfjorden

 

 

18 april. Vigg rastar vid Jätfjorden

 

Dubbeltrast

 

17 april. Brun kärrhök vid Djurle våtmark

 

Fiskgjuse vid Lidhemssjön

 

14 april. Orre vid Bussjön utanför Umeå

 

13 april. Idag har jag besökt Röbäcksslätten utanför Umeå. Dät fanns stora mängder sångsvan och gäss.

 

Stenfalk

 

 

11 april. Sångsvan

 

Umeå flygplats ligger intill

 

Röbäckslätten

 

Kanadagås på Röbäckslätten

 

10 april. Talltita

Starrberget

 

Orrspillning uppe på Starrberget

 

 

9 april. Umeå

 

Holmsund

6-7 april. Vi har varit i Helsingborg.

 

 

Bofink i Vallåkra

5 april. Forsärlorna är tillbaka vid Söftestorps kvarn.

 

1 april. Grågäss nåäre utsiktstornet i Jät