Fotodagbok april 2020

roland.ylven5€telia.com       START

29 april. Storlom
27 april. Grågås

26 april. Aurorafjäril

 

24 april. Idag sågs jag de första sträckande vitkindade gässen vid Hökaviksudden.

23 april. Fint väder på Hökaviksudden idag. Storskrake.

Vildsvin. När man står still länge kan det hända att djur kommer nära.

21 april. Havstrut vid Hökaviken

20 april. Inte så mycket fågel vid Hökaviksudden idag. Men kniporna är alltid trevliga.
19 april. Vi har gått i Hunshultsreservatet idag. Slätaholmen i södra Åkavik

 

En tosteblåvinge i reservatets södra del

 

 

18 april. En fisktärna och tre storspovar på stenarna utanför Hökaviksudden.

 

 

16 april. En skalbagge som heter grön sandjägare

14 april. Taggtråd är inget vidare! Här en sparvhök som fastnat och dött. 

12 april. Röd glada vid Ursötorp

 

11 april. Några av blommorna i trädgården

 

9 april. Stenskvätta vid Kubbö

7 april. Det har varit en fin dag vid Jätfjorden med flera rastande änder. Småskrake.

5 april. Ängspiplärka vid Lidhem

 

Körsbärsfuks vid Grimsvik

1 april. Svalört och blåsippa vid Knisa mosse