Rödstrupig piplärka

Tillbaka
Djurle våtmark 30 september 2014.