Blåvingar

roland.ylven5€telia.com       

TILLBAKA
 

Tosteblåvinge   Mindre blåvinge   Ljung/Hedblåvinge   Ljungblåvinge   Silverblåvinge   Ängsblåvinge   Puktörneblåvinge   Svartfläckig blåvinge

Tosteblåvinge, Grimsvik 6 maj 2015

Mindre blåvinge

Mindre blåvinge

Mindre blåvinge
Ljung- eller hedblåvinge

Ljung- eller hedblåvinge

Ljung- eller hedblåvinge

Ljung- eller hedblåvinge

Ljung- eller hedblåvinge
Ljung- eller hedblåvinge
Ljung- eller hedblåvinge
Blåvinge
Ljungblåvinge, hanne t v och hona t h. Fläcken närmast bakvingens hörn är inte rund.

    

Ljungblåvinge hona (samma som ovan t h)

Silverblåvinge

Silverblåvinge

Silverblåvinge
Silverblåvinge
Silverblåvinge
Silverblåvinge
Silverblåvinge
Silverblåvinge
Silverblåvinge
????

????

Ängsblåvinge
Ängsblåvinge

Ängsblåvinge, hona
Ängsblåvinge?

Ängsblåvinge?
Puktörneblåvinge

Puktörneblåvinge

Puktörneblåvinge, hona

Puktörneblåvinge
PuktörneblåvingePuktörneblåvinge
Puktörneblåvinge

Svartfläckig blåvinge
Svartfläckig blåvinge

Svartfläckig blåvinge

Svartfläckig blåvinge. Tyvärr fick jag bara en enda bild men den var blå på översidan.

Artkaraktärer hos blåvingar

Tosteblåvinge

 

Ängsblåvinge

Puktörneblåvinge

Silverblåvinge

Hedblåvinge (eller ljung?)