Ölandsbilder december 2014

roland.ylven5€telia.com                                      Ölandsbilder

22 december. Havsörn mellan Äleklinta och Djupvik
   
 
På samma plats upptäckte jag en pilgrimsfalk.

 
En tranfamilj gick på fälten norr om Löts kyrka.

 
 
21 december. Vi gick ut vid Vässby fjärd och till Själgrund. Den turen är alltid lika härlig!
 
 

20 december. Stadstur till Borgholm. Biltrafik är tillåten på gågatan vintertid. Ingen bra idé tycker jag.

Sent på eftermiddagen gick jag ner till havet från Karse, norr om Kårehamn. Mängder av aythia-änder och andra. En havsörn fick de flesta på vingarna.

Vigg, bergand, brunand, gräsand och kanske någon salskrake vid Kårehamn på morgonen. Vi skulle kolla öppetiderna vid restaurangen. Den är öppen så här års. Jättebra!En alfågel låg på kajkanten. Oljeskadad?