Ölandsbilder november 2014

roland.ylven5€telia.com                                      Ölandsbilder

 
22 - 23 november. Skådning över Kalmarsund vid Djupvik.

 

 Klockholmsudd
 

   

Småskrakar och knipor norr om Djupvik.

   
 Sidensvansar vid DjupvikBergand i Kårehamn