Öland 1 - 6 januari och 24 - 27 januari 2019

roland.ylven5€telia.com       START

27 januari. Tre sånglärkor höll till på ett fält med vall sydväst om Djurstad

 

 

På fältet intill betade ett tiotal sångsvanar men också två knölsvanar. Ska de också lämna vattnen för att söka föda på land?

26 januari. Havsörn söder om Djupvik

 

25 januari. Nu är vi på Öland igen.Vi har besökt Vialms udde med en rödhake intill vägen och fjällvråk som jagade över Sillgrund. 

6 januari. Fjällvråk och blå kärrhök vid Vialm

 

 

En liten del av en stor viggflock mellan Vialm och Sillgrund

 

 

4 januari. Pilgrimsfalk på holmen söder om Vialms udde.

3 januari. Stormen Alfrida är på väg österut men fortfarande är det frisk vind. Vi har gått vid Vässby fjärd.