Öland 1 - 6 januari 2019

roland.ylven5€telia.com       START

6 januari. Fjällvråk och blå kärrhök vid Vialm

 

 

En liten del av en stor viggflock mellan Vialm och Sillgrund

 

 

4 januari. Pilgrimsfalk på holmen söder om Vialms udde.

3 januari. Stormen Alfrida är på väg österut men fortfarande är det frisk vind. Vi har gått vid Vässby fjärd.