Fjärilsbilder. Samlade gruppvis efter släktskap.
Foto: Roland Ylvén ©                  roland.ylven5®telia.com 

 

Jag är novis vad gäller fjärilar men njuter av deras skönhet. Fotointresset har fått mig att uppmärksamma fjärilar och jag tycker att det är en utmaning att få bra bilder. Och det har förstås gjort att jag sakta men säkert lär mig mer och mer.

Tillbaka

Vem har rapporterat flest 2015
Länkar:  | Rolfs naturfotobloggLepidoptera  | Östgötaentomologerna  | Dolfe  | Naturforskaren |Guid tidiga trollsländor
     

Frågor?

 

Dagfjärilar

Nattfjärilar 
macro


Nattfjärilar 
microar 
micro

 

 
Tjockhuvuden

Visslare

Riddarfjärilar

Vitfjärilar

Blåvingar

Guldvingar

Snabbvingar

Pärlemorfjärilar

Vinterpraktfjärilar

Nätfjärilar

Gräsfjärilar

Bastardfjärilar

Svärmare

träfjärilar

snigelspinnare

glasvingar

sikelvingar

mätare

bastardsvärmare

ädelspinnare

skäckspinnare

mjölkörtsspinnare

påfågelspinnare

svärmare

tandspinnare

tofsspinnare

björnspinnare

nattflyn

Klosterflyn

trågspinnare

Rotfjärilar

skäckspinnare

 

Vecklare

plattmalar

gräsminerarmalar

brokmalar

smalvingemalar

dunörtmalar

fransmalar

korthuvudmalar

förnamalar

spillningsmalar

säckmalar

stävmalar

vecklare

Megalopygidae

gnidmalar

konkavmalar

skärmmalar

raspmalar

mångflikmott

 

fjädermott

mott

sprötflyn

Plattmalar

Plattmalar

Dagmalar

Guldfläcksmalar

Tubmalar

Signalmalar

"owl butterfly"

käkmalar

Purpurmalar

Dvärgmalar

Bladskärarmalar

Luggmalar

Malfjärilar

 Styltmalar