Gräsfjärilar

roland.ylven5€telia.com       

TILLBAKA
Fjällgräsfjäril, Stekenjokk 2020
Fjällgräsfjäril

 

 

Sandgräsfjäril

Sandgräsfjäril

Starrgräsfjäril
Berggräsfjäril,  Visjön 31 maj 2020

Berg- eller vitgräsfjäril ?

Berg- eller vitgräsfjäril ?
Berg- eller vitgräsfjäril ?

Berg- eller vitgräsfjäril ?
Kamgräsfjäril

Kamgräsfjäril

Kamgräsfjäril

Kamgräsfjäril
 


Slåttergräsfjäril

 

 
Pärlgräsfjäril
Pärlgräsfjäril

 

Pärlgräsfjäril

Pärlgräsfjäril

Luktgräsfjäril

Luktgräsfjäril
Luktgräsfjäril
Luktgräsfjäril
Luktgräsfjäril

 

Skogsgräsfjäril
Skogsgräsfjäril
Kvickgräsfjäril
Kvickgräsfjäril

Kvickgräsfjäril

Kvickgräsfjäril
Kvickgräsfjäril

Svingelgräsfjäril
Svingelgräsfjäril

SvingelgräsfjärilSvingelgräsfjäril
Svingelgräsfjäril
Svingelgräsfjäril hona
Svingelgräsfjäril hanne
Svingelgräsfjäril hanne
Svingelgräsfjäril