Norrland 23 juni - 7 juli 2017

roland.ylven5€telia.com       

6 juli. I ett växthus i Sjögarp väster om Boxholm blev en del fjärilar instängda. Det här är väl en sliten vit- eller berggräsfjäril?
5 juli. Steglits vid Wiiks herrgård i Uppland

Fågeltornet på Hjälstavikens västra sidan
Skokloster

Skokloster
Skokloster kyrka, byggd på 1200-talet
4 juli. Vi körde söderut, först längs E4an, sedan från Gnarp parallellt på mindre vägar. Vi besökte medeltidskyrkan i Trönö.Kyrkan byggdes på sent 1100-tal eller tidigt 1200-tal. Den användes fram till 1895 då en ny kyrka togs i bruk. Efter att ha förfallit under en period restaurerades kyrkan.

 

Östra gaveln
Klockstapeln är gammal, kanske Sveriges äldsta!

Predikstolen är från 1664 och tillverkades av bildhugaren Olof Persson från Ljusdal

Bänkinredningen tillkom 1727

 

 

Votivskeppet är från 1648

Maria med barnet snidades i början av 1500-talet av Haaken Gulleson

Samme snidare har skapat skulpturerna i skåpet framme i kyrkan. De föreställer S:ta Katarina av Vadstena och S:t Laurentius


Vit- eller berggräsfjäril intill vägen vid Holmsveden