Öland 4 - 7 juni 2016

roland.ylven5€telia.com       START

7 juni På förmiddagen besökte vi Mörbyudd söder om Löt. Småtärna fiskade i viken.
6 juni
Vi parkerade vid narurreservatet Södra Greda och gick via järnåldersbyn ner till Lillholm.

Ett par storspovar var förvånansvärt orädda.

Så har då fjärilarna kommit igång ordentligt. När jag inte har skrivit något är jag osäker på artbestämningen!
Men det här är väl en ängsnätfjäril.

Ängsnätfjäril

Ängsnätfjäril

Ängsnätfjäril

Ängsnätfjäril    
Ängsnätfjäril     
Ängsnätfjäril

Ängsnätfjäril

Nässelfjäril

Kvickgräsfjäril

5 juni En liten promenad från stugan till fågeltornet vid Djurstadträsk.Svingelgräsfjäril på vägkanten.
Blåvinge men vilken? Puktörne- eller silverblåvinge kanske.

En huggorm låg på en av de klippta gångarna.

Törnsångare vid Djurstadträsk
Här finns några ljudupptagningar från nattliga utflykter den 3 och 5 juni

Kornknarr

Hornuggla

Näktergal

Nattskärra

Nattskärra

Nattskärra

Nattskärra


4 juni. Idag är vi på Öland igen. På förmiddagen bersökte vi klipporna söder om Bruddesta bodar. Minst 1800 prutgäss passerade på en timme!