Öland 24 - 28 maj 2017

roland.ylven5€telia.com       START

28 maj. Vid Gelträsket fiskade en skräntärna.


I buskmarker på Gelträskets östra sida stötte jag på ett par höksångare.


27 maj.
 Vi har kört norrut och besökt Högenäs orde och Bläsinge hamn. 

Grå flugsnappare, Ingelstad i Föra

Ängsnätfjäril Högenäs orde.
Småtärna vid Högenäs orde.


Törnskata vid Högenäs orde
Rödstjärt i Vedborn
Sträckande prutgås vid Horns udde

26 maj. Förmiddagen ägnades åt fåglar vid Lillholm och Södra Greda.


25 maj. Några timmars skådning söder om Djupvik. Det hände inte så mycket men en flock med prutgäss passerade. Även en flock storskrakar. 
Problemet fisk- eller silvertärna får man leva med.
Nordlig gulärla rastade kort men autofokus trodde att jag fotograferade öländsk sten!