Öland 28 september till 2 oktober 2017

roland.ylven5€telia.com       START

2 oktober. Vid Djurstad jagade två glador över fälten där man just hämtade hem vall.

Vid Djurstad bodar försökte jag fotografera kungsfåglar men det är inte lätt!
1 oktober. U

Förmiddagen tillbringade jag vid Vässby fjärd. En ägretthäger flög in från norr och landade i Alverviken.


Några bläsgäss rastade i fjärden tillsammans med minst 1500 vitkindade gäss.
30 september. Ormvråk vid Folberga

28 september. En stare satt och sjöng norr om Husvalla.

Kricka ute på Själgrund.