Öland 2 - 7 april 2018

roland.ylven5€telia.com       START

 

7 april. Vid förmiddagens fika upptäcktes en ung duvhök över talldungen norr om huset.

6 april. På förmiddagen besökte jag Vialmsudde. En ägretthäger fanns längs in i viken

Mellan Sillgrund och udden stod en stor flock med skärfläckor. Jag fick dem till 158 ex.

Storskarv

Skärpiplärka

Vitkindade gäss

En steglits upptäckte fågelmatningen. Bilden är tagen genom treglasrutan.

 

5 april. Vi har spenderat några timmar på Horns udde. Det var inte någon fart på ejdersträcket, drygt 300 ex på 2½ timme

Dagens roligaste obs var en flock med 55 mindre sångsvanar

Sångsvan

Några dubbeltrastar höll till på Horns udde

Skrattmås vid Lyckesand

Vi drog på ett kryss när vi ändå körde förbi! En alförrädare har setts vid Högby hamn. Vi hittade den ganska snabbt men några närbilder var det aldrig frågan om

       
4 april. Mellan 15:50 och 17:40 sträckte nästan 2000 ejder förbi Djupvik vid Kalmarsund

Bläsgås vid Djurstad bodar

2 april. Nu är vi på Öland igen! Sydväst om Löt hittade vi en flock sångsvanar som hade sällskap med några mindre sångsvanar

Vid Kårehamn fanns som vanligt en hel del att se. Storskrake.

Pilgrimsfalk och vitkindad gås på Kåreholm

Bergand