Öland 27 april - 1 maj 2018

roland.ylven5€telia.com       START

 

1 maj. Drillsnäppa söder om Djupvik

 

 

Silvertärna med något mörk näbbspets.

 

 

30 april. Vid Vässby fjärd fanns gott om ärtsångare längs promenadvägen.

 

 

29 april. Idag har vi besökt Södra Greda naturreservat och Lillfjärd. Stenskvätta.

28 april. Vi besökte klipporna vid Kalmarsund söder om Djupvik. En grupp storlommar låg nedanför branten.

 

 

Storskarvar söder om Djupvik

 

 

Stenskvätta

 

 

Gråhäger vid Djurstad bodar