Öland september 2018

roland.ylven5€telia.com       START

20-23 september. Öland igen med målning av förrådet. I fritidshusområdet sågs svartmes och stjärtmes. De är inte lättfotograferade!

14-17 september. De här dagarna är vi på Öland. På programmet står målning av förrådet men det blir naturligtvis fågelskådning också.

 

 

Avverkning av videbuskage i Djurstadträsk

 

 

En duvhök passerade intill huset i Djurstadtorp

 

 

 

Bläsand på Klockholmsudd

 

 

 

Prutgås på Klockholmsudd

 

 

Steglits på Klockholmsudd

 

 

Trädkrypare

 

 

Brun kärrhök intill huset på Violstigen

 

 

Ibland överraskas man av autofokus, fågeln är skarp, inte grenverket!

Hämpling. En stor flock höll till på en majsstubbåker.